CEDREN nyheter

CEDRENs innovasjonshefte

Published on: 7. June 2017

Forskningen i CEDREN har ført til en rekke nye ideer, innovasjoner og nye muligheter for fornybare energiløsninger. Vi har samlet dem i CEDRENs innovasjonshefte.

CEDRENs innovasjonshefte
Innovasjonsheftet dokumenterer innvasjoner fra CEDREN, som vi forventer kan komme til nytte for energibransje, forvaltning, konsulenter, leverandører, forskning og utdanning.

Innovasjonene inkluderer metoder, programvare, instrumenter og installasjoner som alle kan bidra til nyskaping og bedre løsninger på de mange utfordringer som finnes i skjæringspunktet mellom teknologi, miljø og samfunn.

Vi forventer at innovasjonene kan komme til nytte for energibransje, forvaltning, konsulenter, leverandører, forskning og utdanning.

Last ned heftet som pdf-fil:

CEDREN innovasjonshefte 2017 (pdf)

Heftet sendes ut til CEDRENs brukerpartnere i slutten av juni 2017.

Kontaktperson:

Atle Harby, senterleder CEDREN

Print

Nyhetsarkiv

Archive