CEDREN nyheter

Ecohydraulics-konferansen vender hjem

Published on: 17. June 2014

For 20 år siden ble den første International Symposium on Ecohydraulics arrangert i Trondheim. Nå vender konferansen «hjem», etter å ha turnert på alle kontinenter. 23.-27.juni i år samles forskere, forvaltere og kraftbransjen rundt temaet bærekraftig utnyttelse av vannressursene.

Ecohydraulics-konferansen vender hjem
Esfossen i Tya er blant stedene som vil bli besøkt på en av ekskursjonene midtveis i konferansen. Foto: Ånund Killingtveit.

- Konferansen er veldig relevant med tanke på norsk vannforvaltning og vannkraft framover, sier leder av arrangementskomiteen, Atle Harby (Sintef).
Harby, som også er senterleder i CEDREN, var blant initiativtakerne til konferansen for 20 år siden. 

 

 

 

Ferske forskningsresultater

Nesten 300 personer er allerede påmeldt til årets konferanse, som er den 10. i rekken. 

- Konferansen er delt i to hovedbolker. De første to dagene vil vitenskapen stå i fokus, og dyktige forskere fra hele verden vil presentere forskningsresultater innen vassdragsøkologi, biologi, hydrologi og hydraulikk, forklarer Harby.


NINA-forsker Eva Thorstad er en av fire hovedtalere på konferansen. Hun skal snakke om hvordan man kan opprettholde fiskevandringer i regulerte vassdrag, både av fisk som vandrer oppover og nedover i vassdragene. 

- Jeg vil hovedsakelig bruke eksempler fra norske undersøkelser av laks, og hvilke erfaringer vi har med ulike tiltak, sier Thorstad.

 

 

Eva Thorstad (NINA).

Viktig for framtidens vannforvaltning

Torsdag og fredag vil fokuset være på anvendelse av forskningsresultatene, og på hvordan man kan finne balansen mellom hensyn til energiproduksjon, samfunnsøkonomi og økosystemtjenester. 

- De siste to dagene er inndelt i parallelle, brukertilpassede sesjoner innen temaene vannforvaltning, elverestaurering og regulering av vassdrag, forteller Harby. 

På konferansen vil det være flere personer som jobber med EUs vanndirektiv tilstede, samt folk fra EU-kommisjonen.

- Det pågår viktige EU-prosesser som Norge er involvert i nå, og flere sentrale personer i dette arbeidet vil delta og holde innlegg på konferansen, forteller Jo Halvard Halleraker fra Miljødirektoratet, som også sitter i arrangementskomiteen.

Torsdag skal blant annet Peter Pollard fra Scottish Environmental Protection Agency (SEPA) snakke. Han er en av de toneangivende innen forvaltning av regulerte elver etter EUs vanndirektiv for å finne balansen mellom miljøtilpasset vannføring og øvrige samfunnshensyn.

- Miljøtiltak i vassdrag med vannkraftporduksjon er svært sentralt for framtidens vannforvaltning. Dette er også krevende avveiinger og viktig ved miljørevisjon av eksisterende vannkraftanlegg, poengterer Halleraker.

 

Besøk i regulerte fluefiskerelver 

Onsdagen er satt av til ekskursjoner, og deltakerne kan blant annet velge å besøke elva Nea. Der vil professor Ånund Killingtveit (NTNU) gi en innføring i hvordan avbøtende tiltak er brukt for å redusere negative effekter av vannkraftutbygging. Noen av de tungt regulerte elvene i dette området er faktisk regnet blant Europas beste for fluefiske! 

Konferansedeltakerne som velger å delta på ekskursjonen med fokus på vannkraftutbygging i elva Nea vil blant annet besøke fjellområder i Tydal. Foto: Ånund Killingtveit.

 

Mer informasjon og påmelding.

 

 

 

 

Print

Nyhetsarkiv

Archive