CEDREN nyheter

Etterutdanningskurs: Er du interessert i kurs i miljødesign?

Published on: 20. April 2016

Kunne du tenke deg å lære mer om miljødesign i regulerte vassdrag? Er du interessert i å delta på kurs? Nå kartlegger vi interessen for et etterutdanningskurs i miljødesign.

Etterutdanningskurs: Er du interessert i kurs i miljødesign?
Kunne du tenke deg å delta på kurs i miljødesign? Nå kartlegger vi interessen. Foto: Knut Alfredsen

Miljødesign i regulerte vassdrag handler om utrede, utvikle og gjennomføre tiltak som bedrer forholdene for laks i elven samtidig som man tar hensyn til kraftproduksjonen. 

Kurs i miljødesign

Forskerne i CEDREN arbeider nå med å utvikle et to ukers etter- og videreutdanningskurs for miljødesign hvor du får lære prinsippene bak miljødesign, feltmetodikk, dataanalyse og modellbruk, slik det er be-skrevet «Håndbok for miljødesign i regulerte vassdrag».

Målgruppen for kurset er konsulenter, forvaltning og bransje som skal bruke miljødesignmetoder eller som skal vurdere løsninger basert på miljødesign.

Kunne du tenke deg å delta på et etterutdanningskurs i miljødesign?

Klikk på knappen under. Vi registrerer ingen personlige opplysninger.


Kursinnhold

Kurset vil være en blanding av forelesninger, øvelser og feltarbeid. Det blir lagt vekt på at deltagerne skal jobbe praktisk med problemstillingene. 

  • Datainnsamling 
  • Hydrologisk variasjonsanalyse
  • Habitatflaskehalsar
  • Hydrologiske flaskehalser
  • Habitattiltak – utforming og vurdering
  • Bruk av vann
  • Byggeklossmetoden
  • Bruk av modeller
  • Prioritering av løsninger
  • Praktiske eksempel

Kursopplegg

Vi planlegger et to ukers etter- og videreutdanningskurs ved NTNU i Trondheim. Kurset vil gi 7,5 studiepoeng ved godkjent eksamen.

Forelesere vil være fra blant annet SINTEF, NINA og NTNU.

Last ned flyer om kurset

Last ned flyer om kurset (pdf)

Kontakt:
Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om det planlagte kurset, kontakt professor Knut Alfredsen ved NTNU

Print

Nyhetsarkiv

Archive