CEDREN nyheter

Forskningsformidling fra SUSGRID på forskningskonferansen i Karlsrhue

Published on: 20. November 2013

11. oktober i år ble SUSGRID-prosjektet viet en hel sesjon under konferansen Energy Systems in Transition, i Karlsruhe i Tyskland.

Forskningsformidling fra SUSGRID på forskningskonferansen i Karlsrhue

 

Konferansen var tverrfaglig med vekt på samfunnsmessige drivere og barrierer for å sikre en overgang til et mer bærekraftig energisystem:
http://www.energy-trans.de/conference-2013/

 

 

 

I SUSGRID-sesjonen presenterte forskerne Gerd B. Jacobsen fra SINTEF Energi AS, Hogne Sataøen fra UNI Research/Universitetet i Bergen, og Susana Batel fra University of Exeter (UK) funn fra prosjektet

 

Klikk på lenkene for å se presentasjonene:

Learning or lecturing? Understanding participation in grid development projects in Norway and the UK

Paradoxical landscapes: perceptions and social acceptance related to grid development

Towards a Sustainable Grid Development Regime? A comparison of English, Norwegian and Swedish grid development

 

 

 

Print

Nyhetsarkiv

Archive