CEDREN nyheter

Sammenligner drift av vannkraftverk i Portugal, Østerrike og Norge

Published on: 21. January 2015

Mens vinteren har vært på sitt mørkeste i Trondheim har CEDREN hatt en portugisisk gjesteforsker innen økohydraulikk på besøk. Trondheimsvinteren ser imidlertid ikke ut til å skremme henne.

Sammenligner drift av vannkraftverk i Portugal, Østerrike og Norge

-    Jeg visste ikke en gang at det fantes piggdekk til sykkel før jeg kom hit, smiler hun, og forteller at hun har tatt flere sykkelturer i marka i løpet av vinteren.

Isabel Boavida har utdanning innen miljøteknikk, en master innen hydraulikk og en doktorgrad innen økohydraulisk modellering. Midt i blinken for CEDREN, med andre ord.

 

Fra middelhavselver til Mandalselva

Mens hun er i Norge skal hun modellere hvordan bevegelsene til laks blir påvirket av raske endringer i vannføring.

-    Jeg bruker data som ble samlet inn i Mandalselva i 2000. 16 fisk ble utstyrt med radiosendere og fulgt over sju dager mens vannføringen ble endret mellom 1,5 og 10 m3/s, forklarer hun.

Boavida gjør dynamisk modellering av vanndybde og –hastighet, og undersøker habitatpreferansene til fisken. Deretter undersøker hun om fisken beveger seg mot bedre områder når vannstanden blir endret. Det samme har hun gjort i Portugal, men da med andre fiskearter.

Dataene fra Mandalselva kunne blitt liggende lenger i skuffen hvis ikke Boavida hadde kastet seg over dem.

-    Undersøkelsene ble gjort i et tidligere prosjekt der to masterstudenter og eksperter fra Canada jobbet sammen med oss. Masteroppgavene ble utført men aldri videreført til en vitenskapelig artikkel. CEDREN satser nå på å trekke til oss gjesteforskere, og videre arbeid med gode data fenget interesse, sier senterleder Atle Harby.

 

Sammenligner drift av vannkraftverk i Portugal, Østerrike og Norge

Før Boavida drar sørover igjen til sol, surfebølger og post.doc-en innen økohydraulikk ved universitetet i Lisboa, skal hun også sammenligne hvordan effektkjøring av vannkraft påvirker vassdrag i Portugal, Norge og Østerrike.

-    Jeg skal gå gjennom 10 år med data og se på hvordan vannkraftverkene kjøres, som hvor mange ganger om dagen de varierer produksjon og dermed vannføring i vassdrag nedstrøms, når på dagen endringer skjer og om det er lange perioder uten drift, eksemplifiserer hun.

 

Ble kjent med CEDREN i Kina

I 2013 deltok Boavida på IAHR-kongress i Kina. Der møtte hun CEDRENs senterleder Atle Harby. Siden da har hun hatt et ønske om å komme til Norge i jobbsammenheng.

-    Målet mitt var å få erfaring med feltarbeid fra Norge, forteller hun.

Dessverre var det ikke planlagt noe relevant feltarbeid med det første, men da CEDREN lyste ut penger til gjesteforskere hoppet hun likevel i det.

-    Jeg ønsket å lære hvordan dere jobber her i Norge og få nye perspektiver, sier hun.

 

Eksotisk med vinter

Boavida er en ivrig klatrer, og har tidligere vært i Norge sommerstid for å klatre. At oppholdet denne gangen ble på vinteren, så hun bare på som et pluss.

-    Jeg ønsket å oppleve vinteren, noe som er helt forskjellig fra hvordan det er i Portugal. Jeg hadde forventet at det skulle være mye verre, smiler hun.

-    Det er fantastisk å kunne ta en kort sykkeltur og så være i marka.

Om en måneds tid setter hun kursen sørover igjen.

-    Det har vært en positiv jobbopplevelse. Jeg har inntrykk av at folk samarbeider mye mer her, sier hun, og trekker også den flate strukturen fram som positiv.

-    Her er det mindre forskjell mellom sjefen og de andre.

Får hun sjansen til å dra til Norge igjen for en liten periode, er hun ikke i tvil.

-    Jeg ville helt sikkert kommet igjen, enten det var for feltarbeid eller et annet arbeidsopphold, smiler hun.

Print

Nyhetsarkiv

Archive