CEDREN nyheter

Grønn Fases energipris

Published on: 21. February 2014

Går du og bærer på spennende idéer til miljøvennlige energiløsninger? Finn en løsning for fremtiden – vinn 50 000 kr!

Grønn Fases energipris

For å nå en bærekraftig utvikling er verdenssamfunnet i dag avhengig av  å finne nye løsninger for energipriduksjon og –forbruk. Samtidig som klimautslippene må reduseres, må det gis rom for energiutbygging, et dilemma som krever nye og innovative løsninger.

For tredje gang deler nå Grønn Fase ut 50 000 kr til beste idé eller konsept som fremmer miljøvennlig energi, og utfordringen går til studenter og stipendiater ved høyskoler og universiteter i Norge. 

Ta i bruk kunnskap og kreativitet, og få idéene ned på papiret!

Hvem kan delta?
Alle studenter og stipendiater ved norske høyskoler og universiteter kan sende inn forslag. Idéen kan godt være knyttet til eget master- eller doktorgradsarbeid, men det er ikke en forutsetning.


Hva kan idéen være?
Idéen kan være alt fra en revolusjonerende, teknisk løsning for hvordan man kan produsere mer miljøvennlig energi, til en idé om hvordan man kan endre folks holdninger til fornybar energi eller energisparing. Konseptet bør være nyskapende, og det må være gjennomførbart.


Eierskap til idé
Alle innsendte søknader behandles konfidensielt. Vinner-idéen vil bli presentert i generelle trekk under prisutdelingen. Alle søkere beholder eierskap til sin egen idé.

 

Hvordan deltar man?
Søknad sendes til post@gronnfase.org innen 1. april 2014. Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av idéen (<100 ord), samt maksimalt en side med tekst for å utdype konseptet, og eventuelt en tegning/illustrasjon. Søknaden må også inneholde navn, arbeids-/studiested samt kontaktinformasjon. Juryen kan kontakte søkere for ytterligere informasjon.

Juryen består av representanter fra akademia, forskning og næringsliv:
Gabriella Tranell (Førsteamanuensis, Institutt for materialteknologi, NTNU)
Nils A. Røkke (Klimadirektør, SINTEF)
Anders Elverhøi (Direktør, UiO Energi)
Rune Volla (Avdelingsdirektør, energi, ressurser og miljø, Norges Forskningsråd)
Tobias Boström (Professor i energi og klima, Norges arktiske universitet)
Ukjent


Print

Nyhetsarkiv

Archive