CEDREN nyheter

Norsk vannkraft kan være nøkkel til et fornybart Europa

Published on: 7. June 2017

Den norske vannkraften kan spille en nøkkelrolle i å gjøre Europa fornybart. Det viser forskning i CEDREN-prosjektet HydroPEAK. Sluttrapport fra HydroPEAK er nå publisert.

Norsk vannkraft kan være nøkkel til et fornybart Europa
Sluttrapport fra CEDRN-prosjektet HydroPEAK er nå publisert. Rapporten inneholder en beskrivelse av hvilke studier som er utført i HydroPEAK, og noen av hovedresultatene. 

Europa bygger ut fornybar kraft som aldri før. Målet er at nesten all kraftproduksjon i 2050 skal være fornybar. Sol- og vindkraft vil trolig utgjøre den største andelen, men sol- og vindkraftverk kan bare produsere strøm når sola skinner og vinden blåser.

Det gjør det vanskelig å regulere produksjonen i takt med forbruket. Dermed må det bygges ut store mengder lagringskapasitet, nye kraftlinjer og kraftige effektkraftverk som kan fylle inn produksjonen i kortere eller lengre perioder med lite sol og vind. Spørsmålet er om én av løsningene kan være å bruke det norske vannkraftsystemet som et «grønt batteri»?

Forskningsprosjektet HydroPEAK i CEDREN har sett på interaksjon mellom vannkraft i Norge og et framtidig europeisk kraftsystem med stadig økende innslag av ikke-regulerbar kraftproduksjon fra sol- og vindkraft. 

Sluttrapport fra HydroPEAK

Sluttrapporten fra HydroPEAK er nå publisert. Rapporten inneholder en beskrivelse av hvilke studier som er utført i HydroPEAK, og noen av hovedresultatene. 

Det er lagt stor vekt på å gi enkel tilgang til resultatene, dette er gjort ved å innføre klikkbare lenker i teksten for at leseren lett skal kunne hente opp og studere de originale publikasjonene. Slik er det nå mulig å hente fram via Pdf-versjonen av rapporten omkring 50 vitenskapelige artikler, ti PhD-avhandlinger, ti tekniske rapporter og over 50 masteroppgaver som til sammen inneholder de viktigste resultatene fra HydroPEAK prosjektet. Vi håper leserne vil benytte denne muligheten og ønsker lykke til! 

Last ned rapporten som Pdf-fil:

Kunnskapsoppsummering: Utfordringer og muligheter for norsk vannkraft ved integrasjon med vind- og solkraft i Europa

Kontaktpersoner:

Ånund Killingtveit, prosjektleder HydroPEAK

Atle Harby, senterleder CEDREN

Print

Nyhetsarkiv

Archive