CEDREN nyheter

Ny ProdRisk-programvare tilgjengelig for brukerpartnerne i CEDREN som også har ProdRisk

Published on: 2. March 2017

Flermarkedstilpasning i ProdRisk er en ny metode for å analysere inntekt og drift fra vannkraft, når det finnes flere typer kraftmarkeder. Forskerne har nå utviklet en prototyp som er tilgjengelig for brukerpartnerne i CEDREN.

Ny ProdRisk-programvare tilgjengelig for brukerpartnerne i CEDREN som også har ProdRisk
​CEDREN-forskerne Ove Wolfgang og Arild Lote Henden i SINTEF Energi håper det nye verktøyet for flermarkedoptimalisering i ProdRisk blir nyttig for vannkraftprodusenter som vil gjøre egne analyser av investeringer i økt kapasitet og pumpekraft. Foto: Self

- Vi håper det nye verktøyet blir nyttig for vannkraftprodusenter som vil gjøre egne analyser av investeringer i økt kapasitet og pumpekraft. Med den markedsutviklingen som skjer i Europa både med hensyn til markedsintegrasjon, innfasing av fornybar kraft, og ønske om reduserte CO2-utslipp, så kan både prisnivået og prisvariabiliteten øke, sier CEDREN-forskerne Ove Wolfgang og Arild Lote Henden i SINTEF Energi, som har utviklet metoden og programvaren. 

Vannkraftprodusentene bruker modeller for å analysere driften av vannkraft, slik at de kan optimalisere produksjonen ut fra kraftpriser, virkningsgrader, magasinkapasitet og andre fysiske restriksjoner. ProdRisk-modellen benyttes til langtidsplanlegging og sesongplanlegging av vannkraftverk av nordiske vannkraftprodusenter.

Dagens modeller planlegger med ett kraftmarked av gangen, og da typisk for spotmarkedet («day ahead»). Problemet med å optimalisere vannkraftproduksjonen for spotmarkedet er at man ikke tar hensyn til muligheter for ekstrainntekter i påfølgende markeder som intraday- og regulerkraftmarkedet. Tilbudet i disse markedene påvirker både totalinntjening, magasindisponering, og lønnsomhet for investeringer i økt vannkraftkapasitet.

Ny metode

I CEDREN-prosjektet HydroBalance har forskerne utviklet en ny metode for analyse av flermarkedstilpasning basert på produksjonsplanleggingsmodellen ProdRisk. Ved hjelp av den nye metoden kan en simulere tilbudet både i day-ahead og intraday, samt tilbudet av reserver (reservering i RKOM og aktivering i regulerkraftmarkedet).

- I HydroBalance har vi gjort en mulighetsstudie for storskala bruk av norsk vannkraft til å tilby balansering av varierende vind- og solkraft i Europa. Som en del av dette har vi undersøkt hvordan vannkraften kommer til å bli driftet i fremtiden, og hvilke markeder en kommer til å hente inntekter fra. På modellsiden fikk vi en utfordring, fordi SINTEFs modeller for vannkraftoptimalisering tradisjonelt har tilpasset ett kraftmarked, for eksempel day-ahead markedet hos Nord Pool Spot. Etter vårt syn har vi nå lyktes med å lage en metode for å analysere at vannkraften kan levere tjenester til flere markeder, forteller Wolfgang og Lote Henden. 

Fleksibel modell

Oppsettet i den nye ProdRisk-modellen er fleksibelt i forhold til hvilke markeder en tar med i analysen, f.eks. day-ahead, intraday (Elbas), og reserver. For intraday kan en ta med flere handelstidspunkt, og for reserver er både Statnett sin reservering (RKOM) og aktivering (RK) med, både for opp- og nedregulering. Andre typer reserver (primær- og sekundærreserver) kan også spesifiseres.  

- Den økte kompleksiteten som oppstod når vi skulle lage en modell for tilbudet i flere markeder gjorde det nødvendig å forenkle på andre områder. Optimaliseringen i modellen er derfor ikke perfekt, og den kan forbedres ytterligere, sier Wolfgang og Lote. 

- De siste årene har vi også hatt flere andre forskningsprosjekter om flermarkedsoptmalisering for vannkraft ved SINTEF Energi, som Multisharm og IBM. Tilsammen gir dette et godt grunnlag for å lage enda bedre modellverktøy i fremtiden.   

Den største utfordringen for nye brukere i en startfase kan ifølge forskerne være at en må få tak i priser for de markedene en vil ta med i analysen. I prosjektet har vi imidlertid beregnet fremtidige priser for ulike markeder som brukere kan starte med. 

Det er laget en brukermanual til prototypen. Ut over dette må brukerstøtte og evt. hjelp til analyser o.l. avtales individuelt. Anbefalt systemkrav er Windows 7 og Cplex 64 Bit. 

Kontaktpersoner:

Ove Wolfgang og Arild Lote Henden 

Last ned:

User manual for multimarket functionality prototype in ProdRisk (pdf)

Print

Nyhetsarkiv

Archive