CEDREN nyheter

Nye i CEDREN

Published on: 11. April 2016

Post doc. Peggy Zinke og PhD Marcell Szabo-Meszaros er to av de nyeste tilskuddene til CEDREN

Nye i CEDREN
Peggy Zinke og Marcell Szabo-Meszaros er Post doc og PhD i CEDREN. Foto: Astrid Bjerkås

- Som CEDREN-stipendiat er jeg garantert å levere resultater som forvaltningen og industrien vil ha nytte av. Det er motiverende, sier PhD-kandidat i CEDREN Marcell Szabo-Meszaros.

Han er en av ti PhD- og Post doc-kandidater som for tiden gjennomfører sitt arbeid i CEDREN.

- I CEDREN får jeg tilgang til et stort forskernettverk. Det gjør at jeg utvider min faglige horisont og nettverk. I CEDREN er jeg en del av et større team. Personlig synes jeg det er mer motiverende enn å forske alene, sier Szabo-Meszaros.

Marcell Szabo-Meszaros, CEDREN, NTNU

Marcell Szabo-Meszaros er PhD i CEDREN. Foto: Astrid Bjerkås

Szabo-Meszaros er tilknyttet Institutt for vann- og miljøteknikk ved NTNU og gjør forskningen sin i CEDREN-prosjektet SafePass. Målet til SafePass er å finne de beste løsningene for at fisk skal kunne vandre forbi dammer og inntak i regulerte elver, både fra fiskens og kraftprodusentenes perspektiv.

Szabo-Meszaros forsker blant annet på hvordan spilene i varegrinder bør utformes og plasseres for sikre at fisken stenges ute samtidig som som falltapet når vann passerer gjennom grinden blir så lavt som mulig. Varegrinder plasseres foran inntaket til vannkraftverk for å hindre at fisk, grener og annet som ikke er vann kommer inn i turbinen.

Parametre for å karakterisere elvestrekninger

Peggy Zinke er Post doc-stipendiat på Institutt for vann- og miljøteknikk ved NTNU og gjør forskningen sin i CEDREN-prosjektet SusWater.

Peggy Zinke, CEDREN, NTNU

Peggy Zinke er Post Doc i CEDREN. Foto: Astrid Bjerkås

I SusWater ser forskerne på ulike veier mot en mer omforent vannforvaltning som blir akseptert både lokalt og nasjonalt, samtidig som Norge ivaretar sine internasjonale forpliktelser.

Zinke leder en arbeidspakke hvor målet er å komme frem til parametre for å karakterisere hvor egnet elvestrekninger er for ulike brukerinteresser, som for eksempel rafting.

Print

Nyhetsarkiv

Archive