CEDREN nyheter

På utvekslingsopphold i USA for å lære mer om vann- og energiforvaltning

Published on: 6. February 2015

Tor Haakon Bakken i CEDREN er for tiden på forskerutveksling i USA. Tørke kombinert med verdensledende forsknings- og innovasjonsmiljøer trakk ham til nettopp California.

På utvekslingsopphold i USA for å lære mer om vann- og energiforvaltning
Lake Natoma i American River, et lite magasin på en av sideelvene til den større Sacramento River. Dette magasinet inneholder i motsetning til de fleste andre magasiner i Californina rikelig med vann. Foto: Tor Haakon Bakken / SINTEF.

 

Du er både prosjektleder i EnviPEAK, forsker i flere av prosjektene og stipendiat i CEDREN – fortell hva som førte deg til California. 

Det er primært tematikken i doktorgraden som gjorde at jeg søkte meg over til California. Jeg jobber i doktorgraden med vannmagasinenes rolle i områder med vannknapphet. Spørsmål jeg forsøker å belyse er hvor mye vann som forsvinner ved lagring, og hvor og hvordan bør magasiner plasseres og opereres for å sikre optimal utnyttelse av en knapp ressurs som skal brukes til blant annet jordvanning, drikkevannsforsyning og energiproduksjon. 

 

Hvorfor er disse problemstillingene spesielt relevante å studere i California?

Særlig sørlige deler av California har bestandig levd med vannknapphet og fordelingen av vannet mellom California og nabostatene og internt i California har vært et gjentagende stridstema. California opplever akkurat nå det tredje året med tørke og alle deler av staten er kraftig berørt. Den tydelige ressursknappheten kombinert med verdensledende forsknings- og innovasjonsmiljøer har medført at de aller mest avanserte og sofistikerte løsninger for bedre bruk av vannressursene er utviklet nettopp her. California er dessuten en foregangsstat i USA innen miljøvern og utvikling av fornybar energi, det vil si midt i kjernetematikken både for mitt eget arbeid og hva CEDREN ellers jobber med.

 

Du har kontorplass hos Stockholm Environment Institute (SEI) i Davis, en times biltur fra San Francisco. Hvorfor endte du opp akkurat der? 


SEI jobber innenfor fagområdene hydrologi, miljø, økonomi og policyutvikling. USA-kontoret til SEI har sin tyngste forankring innenfor hydrologiske analyser og har blant annet utviklet programvaren WEAP jeg benytter i mitt arbeid. Vi har et veldig godt samarbeid med SEI gjennom flere prosjekter, og det er de etablerte personlige kontaktene som gjorde det veldig enkelt å velge SEI i Davis. 

De ansatte ved Stockholm Environment Institute. Foto.

Tor Haakon Bakken (til venstre) sammen med noen av de ansatte ved Stockhom Environment Institute i Davis. 

 

Du nevner programvaren WEAP – hva kan denne brukes til?

Fundamentet i WEAP (Water Evaluation And Planning system) er en hydrologisk modell som kan simulerer vannets bevegelse i nedbørfeltet basert på meteorologiske inngangsdata og karakteristisk informasjon om selve feltet. Rundt dette er det utviklet rutiner som beskriver uttak og bruk av vann og man kan simulere strategier og kostnader ved ulike strategier for fordeling av vannressursene for de ulike sektorene. Dette er bygd inn i et moderne grensesnitt. Historien rundt WEAP er for øvrig ganske utrolig. Det er en beskjeden stab på et par utviklere som støtter en gruppe på 16 000 WEAP-brukere rundt omkring i hele verden, og programvaren brukt til analyse av vannressurser i om lag 170 land. SEI står dessuten bak utviklingen av LEAP som analyserer energisystemet med et lignende antall brukere. Disse programsystemene er nå koblet sammen og muliggjør integrerte analyser av vannressurser og energisystem, såkalte ‘nexus’-analyser.  

 

SEI er internasjonal partner i flere prosjekter innenfor CEDREN. Hva annet jobber de med?

SEI i USA jobber også mye med klimaendringer, økosystemtjenester og forvaltning av laksebestander, alle temaer CEDREN jobber med. Som i Norge er det stor interesse for laks og laksefiske både i California og andre deler av USA. Som et lite apropos - da jeg var med sønnen min i barnehagen den første dagen så var det første jeg så på tavla en tegning som viste laksens livssyklus og den andre dagen dro vi på tur og besøkte et klekkeri for laks og ørret i American River, en av elvene som renner inn i den større Sacramento River.

 

Kan du fortelle litt mer om tørken som rammer California?  

Situasjonen er virkelig dramatisk og nivåene i magasinene er langt under hva de burde være på denne tiden. Dette er tredje året på rad med veldig lite nedbør og omfattende tiltak for å spare vann er blitt iverksatt. Mange håpet at det kraftige regnet som kom på slutten av fjoråret var et tegn på at den lange, tørre perioden var over, men januar har vært rekordtørr med ingen nedbør her i Davis i januar, og helt minimalt i for eksempel San Francisco, selv om januar er i normalt sett våte perioden av året. Det er også få tegn på store nedbørmengder de kommende ukene. Vannmyndighetene er derfor veldig opptatt av hvordan vannet brukes og forbrukes hvor selvfølgelig også magasinene spiller en nøkkelrolle.

Teksten fortsetter under figuren.

Vannivå i sentrale magasin i vassdraget Sacramento-San Joaquin i California pr utgangen av januar 2015. Figur.

Figur: Vannivå i sentrale magasin i vassdraget Sacramento-San Joaquin i California pr utgangen av januar 2015. De blå tallene viser fyllingsgrad i forhold til lagringskapasitet, mens de røde tallene viser vannstand ved utløpet av januar 2015 i forhold til normal vannstand på denne tiden av året. Kilde: California Department of Water Resources.

 

Når det gjelder magasiner – hva mener folk i California at er deres rolle i framtiden? 

Som mange steder i verden er synspunktene på store dammer og magasiner delte. De har skapte store negative effekter på det akvatiske miljøet og har endret ressursfordelingen mellom berørte parter. Samtidig er magasinene helt sentrale for å sørge for sikker tilgang på vann, særlig i perioder slik vi opplever nå. Bygging av dammer er jo som i mange andre steder kontroversielt, men det virker som om myndighetene ‘snur hver stein’ for å sørge for sikrest mulig tilgang på vann. Spørsmål som stadig stilles er hvorvidt de kan opereres på en bedre måte, og i media diskuteres også hvorvidt man bør bygge flere magasiner eller utvide noen av de eksisterende. Det er særlig vassdraget Sacramento-San Joaquin som forsyner om lag 2/3 av Californias befolkning med vann som er sentralt, og det mye større nabovassdraget mot øst Colorado River. Colorado River deles av flere stater, men California tapper nedre deler kraftig gjennom overføringer til sørlige deler (L.A. og områdene rundt) av delstaten. Ingeniørikonet Hoover Dam er en del av dette vassdraget og regulerer nedre deler av Colorado River. 


 
Hva er planene videre for oppholdet? 

Selv om jeg har kontorplass ved SEI så ser jeg på dette som en base for besøk til andre forskningsmiljøer. Jeg tenker å delta på seminarer og møte fagfolk ved både universitetet i Berkeley og Stanford, i tillegg til Pacific Institute som ledes av den berømte »vanntenkeren» Peter Gleick. Det er også masse interessant som skjer i den lille byen Davis hvor vi bor. Det er et stort universitet her (UC Davis) hvor jeg har allerede gode kontakter og så holder avdelingen til US Army Corps of Engineers til her, som har utviklet HEC-modellene (Hydrologic Engineering Centers) som også brukes over hele verden og mye også i Norge. Det er nesten forbløffende at det er en stor koloni av vannforskere på et så lite sted. I tillegg til å møte folk så må jeg jo dessuten litt rundt for å se på vassdrag, anlegg og infrastruktur som er relevante for å forstå vannsituasjonen i delstaten. 

 

CEDREN har hatt en god del gjesteforskere som har kommet til Norge, men ikke så mange som har reist ut.

Ja, det stemmer nok, og dette ble også påpekt ved midtveisevalueringen av senteret. Noen PhD-studenter har jo vært ute, men ikke veldig mange etablerte forskere. Det er derfor hyggelig å kunne hjelpe til å forbedre denne statistikken litt ved å ta turen over hit. 

 

Du har tatt med deg hele familien til California, hvordan har det gått? 

Det har gått veldig bra. Barna går på skole og i barnehage 3 dager i uka og lærer masse engelsk og samboeren min fjernjobber i en redusert stilling for Trøndelag Teater. Selv har jeg greid meg veldig bra, glad som jeg er i blue grass musikk, hamburgere og amerikanske biler.

 

SEI og hva de gjør i CEDREN prosjekter 

Stockholm Environment Institute (SEI) er et uavhengig forskningsinstitutt som ble opprettet av den svenske regjeringen i 1989. SEI utfører analyser som skal støtte bærekraftige utvikling innenfor feltene miljø, energi, klima og vannressurser. SEI ønsker å være en brobygger mellom vitenskapelige miljø og akademia og politikere og andre beslutningstagere. Kontoret i USA har om lag 30 ansatte hvor de fleste har bakgrunnen innen hydrologi og vannressursforvaltning, og analyser med bruk av verktøyene WEAP og LEAP er sentralt. 


SEI er involvert i flere prosjekter i CEDREN, deriblant GOVREP, EcoManage og det nylig finansierte SusWater. 

 

Lake Natoma i American River, et lite magasin på en av sideelvene til den større Sacramento River.  Foto.Lake Natoma i American River, et lite magasin på en av sideelvene til den større Sacramento River.  Foto: Tor Haakon Bakken / SINTEF

Print

Nyhetsarkiv

Archive