CEDREN nyheter

Populært internasjonalt kurs om vannkraft i Trondheim

Published on: 24. March 2015

Miljødesign er selvfølgelig på timeplanen når CEDREN-forskere underviser om bærekraftig vannkraft.

Populært internasjonalt kurs om vannkraft i Trondheim
Foto: Ånund Killingtveit.

English translation.

Forrige uke deltok 26 studenter fra 13 Europeiske land på kurset “Sustainable Hydropower” her i Trondheim.

–   Dette er framtidens kloke hoder som skal jobbe med energi, og det er viktig at de forstår vannkraften sin rolle i fornybarsamfunnet sier senterleder Atle Harby.

Kurset er en del av det europeiske programmet ATHENS (Advanced Technology Higher Education Network/Sokrates). 14 ledende universiteter i Europa deltar, og arrangerer kurs som går over en uke der studenter fra andre ATHENS-universiteter kan delta.

–   Det er en rekke initiativ for utdanning innen fornybar energi i Europa, men nesten ingen innenfor vannkraft. Her hadde NTNU spesielle forutsetninger for å tilby et kurs til de andre universitetene, forteller kursansvarlig professor Ånund Killingtveit om bakgrunnen for kurset.

Samtlige forelesere på kurset var knyttet til CEDREN, og miljødesignkonseptet ligger selvfølgelig i bunnen enten det er teknologi, planlegging, miljø eller samfunn som står på timeplanen i kursuken.

–   Det er dette som er den moderne måten å tenke på, sier Harby.
Vannkraft og miljø hadde sågar en egen dag på programmet, der Harby snakket om løsninger for å ivareta både miljø og kraftproduksjon på best mulig måte. Det falt i god jord:

–   Miljø har vært det mest interessante på kurset. Det skaper debatt, og vi har mange ulike perspektiver innad i gruppen fordi vi er fra forskjellige land, sier Beatriz Lavrador Guimaraes, ingeniørstudent fra Portugal.

 

Stor interesse for kurset

I dag, og trolig i lang tid framover, er vannkraft den eneste fornybarteknologien som kan konkurrere med fossile energikilder med tanke på pris, og globalt finnes svært store vannkraftressurser som ikke er tatt i bruk. Vannkraftmagasiner har også potensiale til å kunne bli «grønne batterier». Likevel har vannkraft hatt en tendens til å komme i skyggen av sol- og vindkraft når det er snakk om framtidas fornybarteknologier. Det er derfor gledelig at det er så stor interesse for å lære mer om temaet blant europeiske studenter. Fire ganger så mange som det var plass til på kurset søkte om å få delta da kurset ble arrangert for første gang i 2014.

–   Jeg liker energiproblematikk, og ville lære om vannkraft. Vi lærer om andre fornybarteknologier i Frankrike, men mindre om vannkraft, sier Marc-Antoine Huvet som studerer ingeniørfag med fokus på energi

 

Både faget og Norge lokket

Mange av studentene kommer fra Sør-Europa, og ønsket å oppleve et helt annet land. NTNU har dessuten et godt rykte:

–   Jeg ønsket internasjonal erfaring, og NTNU er ett av de beste universitetene, sier den portugisiske ingeniørstudenten Guimares.

Og tilbakemeldingene på kurset er gode.

–   Det er et bra kurs. Det er godt organisert med ekskursjon hver ettermiddag, sier belgieren Wouter Mortelmans.

Også den nederlandske sivilingeniørstudenten Merel Hendriksen trekker fram kombinasjonen av forelesninger og ekskursjoner til ulike elver og vannkraftanlegg.

–   Det er et godt alternativ til Erasmus-utveksling, dersom en ikke har anledning til å dra et helt semester, sier studenten Mortelmans.


 

Print

Nyhetsarkiv

Archive