CEDREN nyheter

Roser Casas‐Mulet disputerer

Published on: 23. May 2014

Roser Casas-Mulet disputerer 5.juni. Oppgaven har tittelen «Dynamics of Dewatering and Flooding during Hydropeaking».

Roser Casas‐Mulet disputerer

MSc Roser Casas-Mulet har til forsvar for graden ph.d. ved Norges teknisknaturvitenskapelige universitet, Institutt for vann- og miljøteknikk, innlevert avhandling med tittel:

«Dynamics of Dewatering and Flooding during Hydropeaking»

Komite

Til å bedømme avhandlingen er oppnevnt:

  • Professor Rick Cunjak, University of New Brunswick, Canada
  • Dr. Peter Borsanyi, Norges vassdrags- og energidirektorat
  • Professor Nils Reidar Bøe Olsen, NTNU

Professor Nils Reidar Bøe Olsen ved Institutt for vann- og miljøteknikk, NTNU, har administrert komiteens arbeid.

Prøveforelesning og disputas

Prøveforelesningen vil bli holdt i Rådsalen, Gløshaugen, 05.06.14 kl. 10:15 over oppgitt tema: «The effect of climate change on physical habitat of salmon in Norwegian rivers».

Disputasen vil bli holdt i Rådsalen, Gløshaugen, 05.06.14 kl. 13:15.

Prøveforelesning og disputas er åpne for alle interesserte.

Veiledere

Arbeidet er utført ved Institutt for vann- og miljøteknikk, NTNU. Hovedveileder har vært professor Knut Alfredsen, Institutt for vann- og miljøteknikk. Medveileder har vært førsteamanuensis Nils Rüther, Institutt for vann- og miljøteknikk.

Print

Nyhetsarkiv

Archive