CEDREN nyheter

Seminar om energilagring - fra batterier til vannkraft

Published on: 16. October 2014

Bli med og diskutere behovet for energilagring i Europa og få siste nytt om en rekke energilagringsteknologier.

Seminar om energilagring - fra batterier til vannkraft
Foto: Geesthacht Energiepark av Quartl (CC BY-SA 3.0). Energiparken i Geestacht benytter pumpekraftverk i tillegg

Tirsdag 21.oktober inviterer CEDREN til seminar om energilagring sammen med CenSES og Forskningsrådet, der vi vil se på behovet for energilagring i strømnettet i et europeisk perspektiv.

Vi kan ikke produsere vindkraft når det ikke blåser. Samtidig vil et vindkraftverk i perioder kunne produsere mer kraft enn det er behov for der og da. Behovet for energilagring vokser i takt med at andelen vindkraft og andre variable energikilder øker. 

På seminaret vil forskere sammen med deltakere fra energibransjen diskutere hva slags egenskaper som kreves av lagringsteknologier for å bidra med den nødvendige fleksibiliteten i energisystemet, se på det regulatoriske rammeverket og gi en statusoppdatering på en rekke lagringsteknologier: 

-    Batterier
-    Trykkluft
-    Vannkraft og pumpekraft
-    Svinghjul
-    Termisk og geotermisk lagring
-    Hydrogen og annen kjemisk lagring
-    Fleksibel bruk av naturgass

Statoil, Statkraft og andre fra energibransjen vil også gi innspill på hvordan de ser på energilagring.

-    Ett av formålene med seminaret er dessuten å diskutere framtidige utvikling og forskningsbehov innen energilagring, forteller CEDRENs senterleder, Atle Harby.

Møtet er åpent for alle.

Mer informasjon om sted, tidspunkt og påmelding.

Print

Nyhetsarkiv

Archive