CEDREN nyheter

Sterk satsing på vannkraftforskning med miljøfokus

Published on: 2. October 2014

Årets utlysning fra EnergiX passet midt i blinken for CEDREN, som svarte med flere gode, vannkraftrelaterte søknader.

Sterk satsing på vannkraftforskning med miljøfokus
Foto: Atle Harby

Utlysningen fra EnergiX hadde fokus på bærekraft og skulle prioritere prosjekter som bidrar til bedre vannkraftprosjekter med et sterkere miljøfokus. 

Med flere forestående revisjoner av konsesjonsvilkår i årene som kommer, trengs kunnskap om hvordan eksisterende vannkraftverk kan utnyttes både mer effektivt og mer miljøvennlig. 

- Forskningsrådet, myndighetene og bransjen ønsker nå mer forskning innen vannkraft, noe som henger sammen med at dette er en viktig næring for Norge som dessverre har sett en laber forskningsinnsats i flere tiår, sier senterleder Atle Harby.


Bredt spekter blant søknadene

De vannkraftrelaterte søknadene fra CEDREN spenner bredt. Fra trygg vandring for laksefisk og ål til problemer med gassovermetning. Nedstrøms for kraftverk kan for mye luft oppløst i vannet både gi dødelige konsekvenser for fisk og forårsake eksplosjoner. 

CEDREN leverte også søknader som fokuserer på de større linjene, som utfordringene rundt gjennomføring av Vanndirektivet og miljøforhold i internasjonale vannkraftprosjekter. Metodikken i «Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag» kan sammen med annen kompetanse i CEDREN bidra til mer bærekraftig utvikling av vannkraft i en verden som trenger mer fornybar kraft.

I tillegg til søknadene CEDREN selv står i spissen for, planlegger CEDREN samarbeid med en rekke andre søknader, blant annet flere fra vår nye samarbeidspartner, Norsk vannkraftsenter.

Klima, vindkraft og kraftledninger

CEDREN har et bredere perspektiv enn bare vannkraft, og har derfor også levert søknader innen tema som klima og fugl og kollisjonsfare med vindkraft og overføringslinjer. 

- Dette er forskerprosjekter som først og fremst skal bygge grunnkompetanse der vi ser behov. Disse prosjektene har ikke brukermedvirkning, men vi ønsker likevel å involvere brukere gjennom CEDREN, avslutter Harby.Print

Nyhetsarkiv

Archive