CEDREN nyheter

Stort potensial for balansekraftverk

Published on: 10. October 2011

En kraftig økning i norsk balansekraft kan gjennomføres uten bruk av nye magasiner og trolig med små miljøvirkninger. Sør-Norge ligger vel til rette for å bli Europas grønne batteri viser en innledende studie i CEDREN.

Stort potensial for balansekraftverk
Skisse av Tonstad III, Sira Kvinas store pumpekraftprosjekt. Illustrasjon Sira Kvina / Helge Steinnes

 

En forskergruppe under ledelse av seniorforsker Eivind Solvang i CEDREN/SINTEF, ser på potensialet for balansekraft i Sør-Norge, tekniske løsninger, miljøeffekter, kostnader og verdiskaping, og forbedring av modellene for kraftsystemet. Tolv aktuelle vannkraftverk (case) i Sør-Norge er med i den innledende studien. – Analysene viser at økt balansekapasitet i norske vannkraftverk er fullt gjennomførbart teknisk, og det blir trolig ingen store miljømessige virkninger i vassdragene selv med store effektøkninger, sier Solvang.

Les mer om denne saken og andre saker i CEDRENs nyhetsbrev nr 3 - 2011

Last ned rapporten: Økt balansekraftkapasitet i norske vannkraftverk.

Les mer om HydroBalance

Print

Nyhetsarkiv

Archive