CEDREN nyheter

Ulike vannutfordringer, samme verktøy

Published on: 16. October 2015

Mens tørken rammer California på fjerde året, raste flommen i Norge. Men da lederen av USA-avdelingen til Stockholm Environment Institute (SEI) besøkte CEDREN, var samarbeidsklimaet godt til tross for vidt forskjellige vannutfordringer.

Ulike vannutfordringer, samme verktøy
Philibrook-magasinet i Feather River Basin er ett av mange vannmagasiner i California med lite vann på grunn av tørken. Foto: Bart Wickel.

Det er mange og store forskjeller mellom tørkerammede California og våte Trøndelag, men vi drar likevel nytte av de samme verktøyene for å beregne tilgjengelige vannressurser.

–  CEDREN har et veldig godt samarbeid med Stockholm Environment Institute (SEI) sitt hovedkontor i California, forteller CEDREN-forsker Tor Haakon Bakken, som tidligere i år var der som gjesteforsker.

Tor Haakon Bakken (til venstre) ved siden av David Purkey og flere av de ansatte ved SEI sitt hovedkontor i California. Bakken besøkte SEI som gjesteforsker tidlige i år.

Nylig var lederen, David Purkey, på besøk i Trondheim for å diskutere det pågående samarbeidet og snakke om nye mulige tema for samarbeid med CEDREN.

 

Samme programvare til nytte i vidt forskjellige utfordringer

SEI har gjennom 25 år utviklet vannplanleggingsprogramvaren WEAP. I dag brukes WEAP i over 170 land med vidt forskjellige utfordringer knyttet til vann.

–    Programvaren kan brukes til beregninger knyttet til bruk av vann ved vannknapphet, men også for beregne flomrisiko eller ulike driftsregimer for vannkraft, forklarer Purkey.

I CEDREN brukes WEAP blant annet på problemstillinger knyttet til vannkraft og minstevannføring.

–   WEAP er et meget anerkjent modellverktøy med en hydrologisk komponent i bunnen og rutiner på toppen av dette som muliggjør analyse av en rekke framtidsscenarioer og effekten på vannressursene, slik som endringer i klima og økt vannuttak til irrigasjon og drikkevann, forteller Bakken.

Gjennom to masteroppgaver er modellen blitt tilpasset et nedbørfelt i Tyrkia og et i Albania, der CEDREN har analysert framtidige endringer i vannressursene og effekten for alle vannbrukere, herunder også vannkraftproduksjon.

 

Tørken i California på timeplanen

Bakken sørget for at flere enn CEDREN-forskerne fikk gleden av å møte Purkey, som nærmest er som en kjendis å regne innenfor fagfeltet sitt. Torsdag holdt Purkey en åpen forelesning for både forskere og vannressursstudenter ved NTNU.

Til tross for at forelesningen startet 9:15 dagen etter åpningen av studentfestivalen UKA, klarte han å skape interesse blant studentene.

–   Det er meget interessant tankevekkende å høre ham fortelle om den ekstreme vannsituasjonen California nå opplever fra en internasjonal størrelse som David Purkey. David Purkey er en internasjonal størrelse på dette området og jobber med problemene daglig. Han og er dessuten basert midt i delstaten, sier Bakken.

–   Krisen California nå gjennomgår vil trolig flere områder av verden oppleve de kommende tiår, og det er da veldig interessant å høre hvordan California med «the biggest thinkers and the biggest risk makers», som David uttrykte det, finner sine løsninger, sier Bakken.

 

El Niño gir håp om regn i California

Purkey fortalte om den komplekse historien til vannsystemet i en stat der vann er en begrensende faktor, før han oppdaterte tilhørerne om den alvorlige tørkesituasjonen California har hatt de siste fire årene.

–    Det er veldig, veldig lite vann i magasinene nå. Enkelte steder står vannstanden i fare for å synke under laveste nivå tapping kan foregå fra, forklarer Purkey.

Da vil en ikke få vannet ut fra magasinene uten å måtte pumpe.

Purkey maler et brunt bilde av solfylte California. Plenene er ikke lenger grønne fordi folk må spare på vannet, og skogene er brune og lettantennelige. Hans foto av en anleggsgartner som bokstavelig talt malt brunsvidd gress grønt utløste latter blant tilhørerne.

Vannmangelen rammer jordbruket hardt, en næring som er svært viktig både for økonomi og sysselsetting i California.

Etter fire år med tørke er det kritisk for staten at det kommer bra med regn denne vinteren.

Værfenomenet El Niño gjør at folk øyner håp.

–   En sterk El Niño er vanligvis knyttet til mernedbør enn normalt, forklarer Purkey, men legger til at det er flere andre faktorer som også spiller inn.

Det er med andre ord ingen garanti for at årets vinter setter punktum for tørken. Eller komma, for den saks skyld.

 

Fra hydrologi til sosiale og politiske prosesser

Purkey har en doktorgrad i hydrologi, men forteller at han de siste årene har blitt mer og mer interessert i sosiale og politiske prosesser.

Mye arbeid går inn i den hydrologiske modelleringen som forskerne jobber med, men det er de politiske prosessene som bestemmer hvilke avgjørelser som blir tatt. Hvordan kan man best bruke modeller for å informere de politiske prosessene?

–   Det handler om hvordan vi som samfunn tar bestemmelser knyttet til vannbruk, sier Purkey.

David Purkey deler resultatene fra en samling av modellkjøringer med interessenter i Yuba River Basin. Foto: Vishal Mehta.

Også på dette temaet finner han felles grunn med CEDREN, som i flere prosjekter har hatt fokus på de samfunnsfaglige og politiske sidene knyttet til fornybar energi, senest nå i det ferske prosjektet SusWater.

Så får vi se om besøket gir grobunn for mer samarbeid mellom SEI og CEDREN.

–  Vi har utarbeidet en konseptskisse, røper Purkey.

Print

Nyhetsarkiv

Archive