CEDREN nyheter

Vannfotavtrykket til vannkraft

Published on: 28. May 2015

CEDREN forsøker å nyansere bildet av hvor mye vann vannkraftproduksjon forbruker grunnet fordamping fra magasinene. Det har stor betydning for norske vannkraftselskaper i utlandet.

Vannfotavtrykket til vannkraft
Lake Mead, som demmes opp av Hoover Dam på Colorado River. Vannet fra magasinet brukes til irrigasjon og drikkevannsforsyning i deler av California og Nevada, samt vannkraftproduksjon. Det er også et attraktivt sted for rekreasjonsaktiviteter. Foto: Tor H

I IPCCs rapport om fornybar energi fra 2012 ble ulike fornybarteknologier sammenlignet med tanke på hvor mye vann som kreves for å produsere 1 MWh. Verdiene for vannkraft sprikte fra 0 til mye høyere verdier enn for de andre fornybarteknologiene grunnet fordampning fra magasinene. Det kom som en overraskelse for mange, og norsk vannkraftbransje ville vite om dette virkelig kunne stemme.

Dette var grunnlaget for PhD-studiene som Tor Haakon Bakken nå er i gang med. Han har gjort en bredere sammenstilling av flere datakilder, og har publisert en artikkel som kritiserer metodikken.

–   Det var en svakhet at de ikke hadde sett på netto økt vannforbruk, sier Bakken.

I Norge er mange magasiner basert på eksisterende innsjøer, men metodikken som ble brukt i IPCC-rapporten tok ikke hensyn til om innsjøen lå der fra før, og at det dermed også var fordamping i utgangspunktet.

 

Flerbruksmagasiner

Et annet viktig poeng er at mange magasiner er såkalte flerbruksmagasiner, der sikker vannforsyning, jordvanning og flomsikring kan være vel så viktige funksjoner som selve kraftproduksjonen. Særlig der det er vannknapphet flerbruksmagasiner vanligere.

–   Der hvor det er størst vannknapphet, og dermed størst fordamping, er kanskje også der man har aller størst behov for magasinene, sier Bakken.

Han argumenterer for at vanntapet bør deles på all bruken man har av magasinet, ikke bare på vannkraft. Det er dessuten mindre problematisk om det fordamper en del vann i Norge enn det er i land med vannknapphet, og man bør derfor justere verdiene med hensyn til den lokale vannressursen.

Det foregår flere internasjonale initiativ med fokus på vannfotavtrykk, og Bakken har vært med på å justere metodikken i en arbeidsgruppe om ISO-standard for fotavtrykk. Selv om problemstillingen er mindre viktig for kraftproduksjon i Norge, er den høyst relevant for norske vannkraftselskaper som opererer i utlandet.

 

Kontaktperson: Tor Haakon Bakken

 

Artikkelen ble først publisert på engelsk i CEDRENs årsrapport 2014.

 

Print

Nyhetsarkiv

Archive