Upcoming events

Seminar om storskala energilagring - status, marked og muligheter for storskala energilagring

27.09.2016
Forskningssenteret CEDREN og Bellona inviterer til seminar om storskala energilagring - status, marked og muligheter for storskala energilagring - 27. september 2016 i Oslo.
Les mer..

Brukermøte HydroBalance

13.-14.09.2016
HydroBalance inviterer til brukermøte i Trondheim 13. og 14. september.
Les mer..

CEDREN sluttseminar

25.-26.10.2016
CEDREN er inne i sitt siste år med finansiering gjennom Forskningsrådets FME-ordning. 25. og 26. oktober inviterer CEDREN til sluttseminar i Trondheim.
Les mer..

Norge som Europas grønne batteri – visjoner og realiteter

16.11.2016
Sammen med Norsk Vitenskapsakademi og Norges forskningsråd arrangerer CEDREN seminar om Norge som Europas grønne batteri.
Les mer..

Past events

Miljøtilpasset effektkjøring: EnviPEAK sluttseminar og bokoverrekkelse

09.06.2016
Forskningsprosjektet EnviPEAK i CEDREN er avsluttet. 9. juni inviterer vi brukerpartnere og andre interesserte til seminar for å presentere resultater fra EnviPEAK og for å overrekke boken om miljøtilpasset effektkjørin...
Les mer..

Open CEDREN-seminar: Implementation of restoration measures in regulated rivers – example Fundu Mare Island

09.05.2016
CEDREN invite everyone interested to an open CEDREN seminar about restoration of regulated rivers.
Les mer..

Generalforsamling i CEDREN 2016

26.05.2016
CEDREN generalforsamling 2016 avholdes torsdag 26. mai klokken 16.00 på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo.
Les mer..

PhD- og Post doc.-seminar

06.04.16
PhD- og Post doc.-kandidater tilknyttet CEDREN og Norsk Vannkraftsenter (NVKS) presenterer arbeidet sitt. Programmet i seminaret veksler mellom de faglige presentasjonene og tematiske diskusjoner i grupper. Seminaret er...
Les mer..

Kaspar Vereide disputerer

11.04.16
Kaspar Vereide har gjennom CEDREN-prosjektet HydroPEAK forsket på luftputekammer. 11.04.2016 disputerer han ved NTNU i Trondheim.
Les mer..

Fagmøte: Hydrologisk forskning i Norge 2016

27.04.2016
Norsk hydrologiråd følger opp sin årlige tradisjon med å by inn til fagmøtet Vannforskning 2016. PhD- og MSc-studenter inviteres til å presentere resultater fra sitt arbeid.
Les mer..

Vannmagasiner, vannkraft og klimagassutslipp. Seminar hos Norad.

04.02.2016
Se lenke til presentasjonene i programmet under.
Les mer..

Tekna-møte med CEDREN

02.02.2016
Tekna inviterer til møte med CEDREN for Tekna-medlemmer.
Les mer..

SafePass brukermøte

09.12.15
Gardermoen Park Inn hotell 9.desember 10-15.  
Les mer..