Upcoming events

CEDREN avslutningsseminar

25.-26.10.2016
Velkommen til CEDREN-seminar 25. - 26. oktober i Trondheim der vi skal oppsummere åtte års forskning innen teknologi, miljø og samfunnsfag knyttet til vannkraft, vindkraft og overføringslinjer. 
Les mer..

Brukermøte SusWater

10.11.2016
SusWater inviterer til brukermøte 10 november på Park Inn på Gardermoen.
Les mer..

Norge som Europas grønne batteri – visjoner og realiteter

16.11.2016
Sammen med Norges Tekniske Vitenskapsakademi og Norges forskningsråd arrangerer CEDREN seminar om Norge som Europas grønne batteri 16. november i Oslo. Meld deg på.
Les mer..

Brukermøte SafePass

07.12.2016
SafePass inviterer til brukermøte på Gardermoen 7 desember 2016.
Les mer..

Past events

Seminar om storskala energilagring - status, marked og muligheter for storskala energilagring

27.09.2016
Forskningssenteret CEDREN og Bellona inviterer til seminar om storskala energilagring - status, marked og muligheter for storskala energilagring - 27. september 2016 i Oslo.
Les mer..

Brukermøte HydroBalance

13.09.2016
HydroBalance inviterer til brukermøte i Trondheim 13. og 14. september.
Les mer..

Miljøtilpasset effektkjøring: EnviPEAK sluttseminar og bokoverrekkelse

09.06.2016
Forskningsprosjektet EnviPEAK i CEDREN er avsluttet. 9. juni inviterer vi brukerpartnere og andre interesserte til seminar for å presentere resultater fra EnviPEAK og for å overrekke boken om miljøtilpasset effektkjørin...
Les mer..

Open CEDREN-seminar: Implementation of restoration measures in regulated rivers – example Fundu Mare Island

09.05.2016
CEDREN invite everyone interested to an open CEDREN seminar about restoration of regulated rivers.
Les mer..

Generalforsamling i CEDREN 2016

26.05.2016
CEDREN generalforsamling 2016 avholdes torsdag 26. mai klokken 16.00 på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo.
Les mer..

PhD- og Post doc.-seminar

06.04.16
PhD- og Post doc.-kandidater tilknyttet CEDREN og Norsk Vannkraftsenter (NVKS) presenterer arbeidet sitt. Programmet i seminaret veksler mellom de faglige presentasjonene og tematiske diskusjoner i grupper. Seminaret er...
Les mer..

Kaspar Vereide disputerer

11.04.16
Kaspar Vereide har gjennom CEDREN-prosjektet HydroPEAK forsket på luftputekammer. 11.04.2016 disputerer han ved NTNU i Trondheim.
Les mer..

Fagmøte: Hydrologisk forskning i Norge 2016

27.04.2016
Norsk hydrologiråd følger opp sin årlige tradisjon med å by inn til fagmøtet Vannforskning 2016. PhD- og MSc-studenter inviteres til å presentere resultater fra sitt arbeid.
Les mer..

Vannmagasiner, vannkraft og klimagassutslipp. Seminar hos Norad.

04.02.2016
Se lenke til presentasjonene i programmet under.
Les mer..

Tekna-møte med CEDREN

02.02.2016
Tekna inviterer til møte med CEDREN for Tekna-medlemmer.
Les mer..