CEDREN

CEDREN

Upcoming events


 
 
HydroBalance user Meeting 2015
 
HydroBalance user Meeting 2015
15.09-16.09

About two years ago, we started up the HydroBalance project "Large scale balancing and energy storage from Norwegian hydropower – environmental, political, technical and economic aspects". On 15th and 16th September – lunch to lunch – we want to share and discuss results during the second HydroBalance user-meeting.
 

Past events


 
 
SusWater oppstartsmøte
 
SusWater oppstartsmøte
20.04.15

En Kick-off som vil gi en kort intro til prosjektet ved prosjektleder Audun Ruud, SINTEF Energi og de ulike planlagte arbeidspakker ved de respektive ledere for arbeidspakkene.
 

 
Minipresentasjoner fra PhD-stipendiatene
17.12.14

Fire år på fem minutter: PhD-stipendiater tilknyttet CEDREN og Norsk vannkraftsenter (NVKS) presenterer forskningen sin på fem minutter hver.
 
HydroBalance User Meeting
 
HydroBalance User Meeting
18.-19.11.14

About one year ago, we started up the HydroBalance project "Large scale balancing and energy storage from Norwegian hydropower – environmental, political, technical and economic aspects". On 18th and 19th November – lunch to lunch – we want to share and discuss the first results.