Brukermøte for GOVREP finner sted på Voksenaasen 24. - 25. mars.

 

 

 

 

 

  

 

 

Velkommen til forsker/bruker-møte på Voksenåsen 24. – 25. mars 2011.
 

For mer informasjon ta kontakt med prosjektleder Audun Ruud

 

Program (oppdatert 18. mars):

 
24. mars:
 
Lunsj fra 12:00
 
13:00: Velkommen samt kort status for GOVREP v/Audun Ruud, prosjektleder
 
WP 1: Generelle utfordringer
13:15: Presentasjon av norsk nasjonal rapport v/ Jørgen Knudsen
Videre planer for 2011?
 
13:45: Presentasjon av svensk nasjonal rapport v/ Peter Rudberg
Videre planer for 2011?
 
Korte spørsmål og Kommentarer
 
14:20: Status for casestudiene av Laudal og Iveland v/ Helene Egeland
 
14:40: Presentasjon av casestudien av Suldalslågen v/ Helene Egeland
Videre planer for 2011?
Oppklarende korte spørsmål
 
Pause med kaffe og frukt
 
WP 2: Hva kan vi lære av historien?
15:30: Presentasjon av historisk rapport v/ Svein Ivar Angell og Ole Brekke
Videre planer for 2011? Oppklarende korte spørsmål
 
Dialog og diskusjon
 
16:15: Kommentarer fra brukerne hva gjelder WP 1 og WP 2
                Statkraft
                Agder v/ Øyvind Ottersen, Agder Energi
 
Her bør vi også drøfte formidlingssstrategier. Når kan vår forskning publiseres?
Hvorfor er det – etter vår vurdering - viktig å få dette publisert FØR saken er vedtatt av kongen i statsråd. Men som i tilfellet Aura, vil vi vente til innstilling foreligger fra NVE
 
18:00 Status for GOVREP sin PhD v/ Jonida Abazaj, NTNU – industriell økonomi: “Environmental politics and the need for sectoral goals reconciliation: The case of the Water Framework Directive and the Renewable Energy Directive”
 
19:30 Middag og sosialt samvær
 
 
 
25. mars:
 
08:30: Kort oppsummering av dag 1 v/ Audun
 
WP 3: Mer tekniske miljøanalyser – spesielt mot vannkraft:
08:45: Presentasjon av status for WP 3 spesielt vedr. små versus større vannkraft v/ Tor Haakon Bakken. Kommentarer og videre planer for 2011
 
9:30 Videre planer for GOVREP i 2011:
 
-          WP 4: Kartlegging av barrierer v/ Audun
 
-          Hva må vi gjøre på vindkraft?
 
10:00 Mer generelt rundt forventede leveranser fra GOVREP prosjektet
Statkraft sine erfaringer med å håndtere kunnskapsgrunnlaget rundt norsk vannkraftproduksjon. Innledning fra Anette Moritz, Statkraft
 
 
Vannkraftens rolle i norsk energipolitikk:
Viktig å forene tekniske og ikke tekniske analyser v/ Haakon Thaulow
 
Generell idémylding og diskusjon
 
Ca. 12:00: Avslutning – også med referanse til andre relevante aktiviteter i CEDREN så som SusGrid!
Avtale av tidspunkt for neste samling.
 
Lunsj