Tidligere arrangementer

Miljøtilpasset effektkjøring: EnviPEAK sluttseminar og bokoverrekkelse
9. juni 2016

Forskningsprosjektet EnviPEAK i CEDREN er avsluttet. 9. juni inviterer vi brukerpartnere og andre interesserte til seminar for å presentere resultater fra EnviPEAK og for å overrekke boken om miljøtilpasset effektkjøring til vannkraftbransjen og forvaltningen.

Brukermøte i EnviPEAK
3. oktober 2014 NULL
Roser Casas‐Mulet disputerer
23. mai 2014

Roser Casas-Mulet disputerer 5.juni. Oppgaven har tittelen «Dynamics of Dewatering and Flooding during Hydropeaking».

Michael Puffer disputerer
18. mars 2014

Effects of Rapidly Fluctuating Water Levels on Juvenile Atlantic Salmon (Salmo salar L.)

 

CEDREN på Technoport Talks
4. juni 2013 CEDREN deltar på Technoport Talks 13. juni, Trondheim:
Norway’s role in a renewable energy Europe