Tidligere arrangementer

Brukermøte i EnviPEAK

Published on: 3. oktober 2014

NULL

Brukermøte i EnviPEAK
Foto: Tor Haakon Bakken / SINTEF

Det planlegges møte i EnviPEAK tirsdag 4. november hvor forslag til kategoriseringssystem for effektkjøring og sluttrapportering vil bli gjennomgått og diskutert. Møtet vil bli organisert som et videomøte med mulighet til å delta fra Trondheim, Oslo og evt. andre steder etter behov. Alle brukerpartnere i CEDREN er velkommen og interesserte deltagere bes henvende seg til prosjektleder Tor Haakon Bakken for ytterligere informasjon.

Print