Tidligere arrangementer

CEDREN avslutningsseminar

Published on: 29. september 2016

Velkommen til CEDREN-seminar 25. - 26. oktober i Trondheim der vi skal oppsummere åtte års forskning innen teknologi, miljø og samfunnsfag knyttet til vannkraft, vindkraft og overføringslinjer. 

CEDREN avslutningsseminar

Vi skal vise fram resultatene, hva vi har oppnådd av innovasjoner og nye løsninger, og hvordan vi har bidratt til ny kunnskap og utdanning. 

Det blir synspunkter fra brukere og interessenter, debatt med inviterte innledere og markering av at avslutningen som forskningssenter for fornybar energi nærmer seg. 

Om kvelden 25. oktober blir det festmiddag på NINA-huset. CEDRENs eget band underholder.

Vel møtt!

Program:

TIRSDAG 25. OKTOBER

11.30 Registrering og mingling

12.00 Lunsj

13.00 Velkommen 
v/Atle Harby (SINTEF), Ingeborg Palm Helland (NINA), Ånund Killingtveit (NTNU) og Jan Alne (Statkraft)

 • Velkommen til seminar og fest
 • Et forskningssenter blir
 • Premiere En liten film om miljødesign

13.30 Ny kunnskap fra CEDREN

 • Vindkraft, kraftledninger og fugl v/ Roel May (NINA)
 • Teknologi for fleksibel vannkraft v/ Ånund Killingtveit (NTNU)
 • Miljødesign av vannkraft  v/ Torbjørn Forseth (NINA) og Ulrich Pulg (UNI Miljø)
 • Hvordan gjøre effektkjøring mulig? v/ Atle Harby (SINTEF)
 • Forvaltning av energi og miljø – uforenlig med dagens system? v/ Audun Ruud (NINA)
 • Vann og energi – konflikt eller løsninger? v/ Tor Haakon Bakken (NTNU/SINTEF)

15.00 Kaffepause

15.20 Innovasjoner og utdanning

 • Lynpresentasjoner av utvalgte CEDREN-innovasjoner v/ Julie Charmasson (SINTEF), Frank Hansen (NINA), Line Sundt-Hansen (NINA) og Steinar Refsnæs (SINTEF)
 • Utdanning, infrastruktur og utstyr – et løft med CEDREN v/ Knut Alfredsen (NTNU)
 • Nye hoder v/ PhD-er i CEDREN Kari Bråtveit (NVE), Helge Skoglund (UNI Miljø) og Signe Christensen (NINA)

16.45 Kaffepause

17.10 Brukersynspunkt

 • Slik har vi brukt kunnskap til vilkårsrevisjoner og arbeid med nye prosjekter v/ Gaute Tjørhom (Sira-Kvina kraftselskap)
 • Nytten av CEDREN for forvaltningen
  • v/ Rune Flatby (NVE)
  • v/ Svein Grotli Skogen (Miljødirektoratet)

1810 Slutt dag 1

19.30 Festmiddag på NINA-huset

Og med CEDRENs eget band

ONSDAG 26. OKTOBER

0830 Kaffe og mingling

0900 Mer fornybar kraft og bedre miljø - er det mulig?

 • Fra mer kraft og mindre natur til mer strøm og bedre natur? v/ Torhild Aarbergsbotten (Energi- og miljøkomiteen/Høyre)
 • Hvordan få mer strøm på naturens premisser?
  • v/ Naturvernforbundet
  • v/ ZERO
 • Skråblikk fra Brussel v/ Agnar Aas (Statkraft)

1030 Kaffepause

1100 Nytt fra pågående CEDREN-prosjekter

 • HydroBalance: Nøkkelutfordringer for utvikling av storskala balansekraft og energilagring fra norsk vannkraft v/ Ingeborg Palm Helland (NINA) og Ingeborg Graabak (NTNU)
 • SafePass: Løsninger for at fisk skal kunne vandre forbi dammer og inntak i regulerte elver v/ Torbjørn Forseth (NINA) og Marcel Szabo-Meszaros (NTNU)
 • SusWater: Veier mot en mer omforent vannforvaltning v/ Ingrid Nesheim (NIVA) og Peggy Zinke (NTNU/SINTEF)

CEDREN-quiz

1150 Avslutning

 • Hvor har CEDREN satt spor etter seg? v/ Atle Harby (SINTEF)
 • Faglig oppsummering fra CEDREN Scientific Committee v/ Klaus Jorde (Kj Consulting) og Daniel Boisclair (University of Montreal)
 • Nytten av CEDREN for bransjen v/ Sigrid Hjørnegård (Energi Norge)
 • Takk og avslutning fra vertsinsitusjonen v/ Inge Gran (SINTEF)
 • Forskningsrådet avslutter v/ Tone Ibenholt (Forskningsrådet)

1300 Lunsj

 

Print