CEDREN nyheter

Årets CEDREN-seminar:

Published on: 6. May 2014

Ny kunnskap må tas i bruk

Hva skal til for at ny kunnskap blir brukt i forvaltning og næring. Innledere på dette temaet var Sigrid Hjørnegård, direktør fornybar energi, klima og miljø i Energi Norge, og Jan Bråten, sjefsøkonom i Statnett.

Årets CEDREN-seminar:
Jan Bråten utfordret forsamlingen på hva som skal til for at forskningsresultatene tas i bruk Foto: Arnstein Staverløkk.

Jo Hallvard Halleraker innledet om vannkraftforvaltning og EUs vanndirektiv.

En stor del av årets seminar var smakebiter fra CEDRENs arbeid; resultater, nye prosjekter og ikke minst lynpresentasjoner fra fem av doktorgradsstudentene.

Se alle presentasjonene her:

Sigrid Hjørnegård: Hva skal til for at ny/tilgjengelig kunnskap blir brukt i forvaltning og næring?

Jan Bråten: Hva skal til for at ny/tilgjengelig kunnskap blir brukt i forvaltning og næring?

Jo Hallvard Halleraker: Vannkraftforvaltning og EUs vanndirektiv – aktuelle føringer, kunnskapsgrunnlag og pågående EU
Stephan Spiller: En elvebunn på reise
Signe Christensen-Dalsgaard: Hvor fuglene flyr og vinden blåser – sjøfugl og vindkraft til havs
Netra Prasad Timalsina: River ice modeling and its applications in a Norwegian river
Kaspar Vereide: Dypdykk i vannveiene (HydroPEAK)
Torbjørn Forseth: Miljødesign i praksis – bruk av håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag
David Barton: Multikriterieanalyser i energi- og miljøforvaltningen
Julian Sauterleute: Mulige veikart for storskala energilagring og balansekraft fra norsk vannkraft
Michael Puffer: Effects of rapidly fluctuating water levels on juvenile Atlantic salmon
Gundula Bartzke: Effects of power lines on moose, habitat selection, movement and feeding activity
Henrik Brøseth: Holder kraftledningen i Ogndalen skogsfuglbestanden i nede?
Audun Ruud: Finnes det rom for balansekunst rundt fornybar energi i Norge?
Atle Harby: Nye prosjekter, veien videre og avslutning

 

Les CEDRENs årsrapport her...

Print

Nyhetsarkiv

Archive