CEDREN nyheter

Seminar om storskala energilagring - Status, marked og muligheter for storskala energilagring

Published on: 28. September 2016

Forskningssenteret CEDREN og Bellona arrangerte seminar om storskala energilagring - status, marked og muligheter for storskala energilagring - 27. september 2016 i Oslo. Last ned presentasjoner fra seminaret.

Seminar om storskala energilagring - Status, marked og muligheter for storskala energilagring
Hvilke teknologier for energilagring bør vi satse på? Fra v. Pål Bergen (EnergyNest), Janne Stene (MDG), Atle Harby (CEDREN/SINTEF), Åsmund Aukrust (Ap), Jens Frølich Holte (H) og Fredric Hauge (Miljøstiftelsen Bellona)

Temaet var status og utvikling for ulike lagringsteknologier. Seminaret åpnet også for diskusjon om behov for mer forskning. Hva blir behovet for energilagring i fremtidens energisystem, og hvilke muligheter for næringsutvikling har Norge knyttet til energilagring? Kan Norge ta en sentral rolle for å bli ledende innen energilagring? 

Innledning
– Behov for energilagring v/ Ånund Killingtveit, CEDREN/NTNU  - Last ned presentasjon (pdf)
– Markeder og muligheter for ny norsk næringsutvikling v/ Hallstein Havåg, Bellona - Last ned presentasjon (pdf)

Status og framtidsutsikter for energilagring
– Oversikt over teknologier og nye innovasjoner v/ Atle Harby, CEDREN/SINTEF - Last ned presentasjon (pdf)
– Mekanisk lagring (pumpekraft, trykkluft, svinghjul) v/ Julie Charmasson, CEDREN/SINTEF - Last ned presentasjon (pdf)
– Batterier for storskala energilagring v/ Magnus Thomassen, SINTEF 
– Hydrogen og kjemisk lagring v/ Steffen Møller-Holst, SINTEF - Last ned presentasjon (pdf)
– Vannkraft fra Norge – marked og muligheter v/ Magnus Korpås, NTNU - Last ned presentasjon (pdf)

Globalt energilagringsmarked – ny norsk næringsutvikling
– Case: EnergyNest v/ Christopher J. Greiner, EnergyNest - Last ned presentasjon (pdf)
– Case: BatWind v/ Sebastian Bringsværd, Statoil - Last ned presentasjon (pdf)
– Case: Rensea og BEBA v/ Frederic Hauge, Bellona - Last ned presentasjon (pdf)
– Case: Virtual Power Plants v/ Helga Stenseth, Statkraft - Last ned presentasjon (pdf)

Politisk diskujon: hvordan kan Norge hevde seg innen energilagring?
Et tverrpolitisk knippe Stortingsrepresentanter utfordres.

Kontaktperson i CEDREN: Atle Harby

Les mer om CEDREN >

Print

Nyhetsarkiv

Archive