Logo CEDREN Home Centres for Environment-friendly Energy Research (FME)
Searchleft Search

CEDREN News

Grønn Fases energipris
 
Grønn Fases energipris
Går du og bærer på spennende idéer til miljøvennlige energiløsninger? Finn en løsning for fremtiden – vinn 50 000 kr!
 
Husk CEDREN Generalforsamling og seminar 24. april i NINA-huset
 
Husk CEDREN Generalforsamling og seminar 24. april i NINA-huset
Generalforsamling fra kl 9. Det årlige åpne CEDREN seminaret starter kl. 10.00. Eksterne innledere om bruk av ny kunnskap, og vi presenterer resultater fra alle CEDRENs prosjekter. Seminaret er gratis og åpent for alle og det er en utmerket anledning til å oppdatere seg på FoU fra CEDREN og møte både forskere og brukerrepresentanter fra bransje og forvaltning. Påmeldingsfrist tirsdag 22. april.
 
Designer-kraftledninger reduserer fugledød
 
Designer-kraftledninger reduserer fugledød
Fugledød og kraftledninger er et evig aktuelt tema. Gode konfliktreduserende løsninger og tiltak må rettes spesifikt mot art, område og årstid. Bærekraftige løsninger skapes når biologer og teknologer samarbeider.
 
Ekstra midlar til forskning
 
Ekstra midlar til forskning
CEDREN ønskjer å støtte PhD studentar i avslutninga av studiet, gjesteforskaropphald for CEDREN sine forskarar, støtte til mottak av gjesteforskarar, støtte til publisering og mindre infrastrukturprosjekt.
 
Forskningsformidling fra SUSGRID på forskningskonferansen i Karlsrhue
 
Forskningsformidling fra SUSGRID på forskningskonferansen i Karlsrhue
11. oktober i år ble SUSGRID-prosjektet viet en hel sesjon under konferansen Energy Systems in Transition, i Karlsruhe i Tyskland.
 
Seminar om miljødesign i regulerte laksevassdrag
 
Seminar om miljødesign i regulerte laksevassdrag
Invitasjon til miljødesignseminar 27. november i Trondheim
 
Klimakampen
 
Klimakampen
– I det vitenskapelige miljøet er det stor enighet om at dagens klimaendringer er menneskeskapt og handler om økte CO2-utslipp, sier Ånund Killingtveit. Les om Klimakampen på GEMINI.no
 
CEDREN får midlar til forskningsinfrastruktur
 
CEDREN får midlar til forskningsinfrastruktur
Onsdag 30/10 tildelte forskningsådet midlar til forskningsinfrastruktur, og CEDREN fekk full uttelling på søknaden vi hadde inne denne gongen. Det betyr at vi får omtrent 4.5 milllionar til vitskapleg utstyr som dekker mange av senteret sine aktivitetar. Totalt var det 70 innsendte søknader med eit totalt budsjett på nærare tre milliardar kroner, så det var stor konkurranse om midlane i denne run...
 
CEDREN Nyhetsbrev nr 3, 2013
 
CEDREN Nyhetsbrev nr 3, 2013
Kraftbransjen må håndtere nye direktiver, elsertifikater og økende allmenn skepsis mot nye linje- og kraftprosjekter. Endrede rammebetingelser setter enda strengere krav til hvordan CEDREN skal bidra til å løse bransjens utfordringer.
 
Logos