Logo CEDREN Home Centres for Environment-friendly Energy Research (FME)
Searchleft Search

CEDREN News

Fjernovervåker fisk i 3D
 
Fjernovervåker fisk i 3D
For første gang er det mulig å kartlegge i detalj hvor laksesmolten svømmer. Det gir nye muligheter til å forstå hvorfor den oppfører seg som den gjør.
 
Skogsfugl på kollisjonskurs med kraftledninger?
 
Skogsfugl på kollisjonskurs med kraftledninger?
Med teknikker som minner om kriminaletterforskning, gjør forskere det lettere å beregne hvor mye skogsfugl som kan tas ut ved bærekraftig jakt.
 
Salmon and hydropower handbook available in English
 
Salmon and hydropower handbook available in English
Our popular handbook for environmental design in regulated salmon rivers is now published in English.
 
View our seminar on water as energy storage at World Water Week online
 
View our seminar on water as energy storage at World Water Week online
Our seminar on water as energy storage at World Water Week in Stockholm on September 4 will be broadcasted online.
 
Mulig med både vindkraft og havørn
 
Mulig med både vindkraft og havørn
Espen Lie Dahl har tatt doktorgrad på hvordan vindkraft påvirker havørn på Smøla. Arbeidet gir nyttig kunnskap for framtidige vindkraftutbygginger.
 
Kraftgater som elgbeite
 
Kraftgater som elgbeite
Elgen deler ikke reinens skepsis for kraftledninger, viser det seg.
 
Espen Lie Dahl disputerer - havørn og vindkraft
 
Espen Lie Dahl disputerer - havørn og vindkraft
Espen Lie Dahl disputerer 22.08 med en oppgave om hvordan havørn på Smøla har blitt påvirket av vindkraftutbyggingen. Oppgaven har tittelen Population demographics in white tailed eagle at an on-shore wind farm area in coastal Norway.
 
Samarbeid mellom Norsk vannkraftsenter og CEDREN
 
Samarbeid mellom Norsk vannkraftsenter og CEDREN
Mens den ene har hovedfokus på utdanning, har den andre fokus på forskning. Med vannkraft som felles interesseområde, har Norsk vannkraftsenter og CEDREN nylig inngått en samarbeidsavtale.
 
PhD-student i CEDREN vant energipris
 
PhD-student i CEDREN vant energipris
Tor Haakon Bakken ble i dag tildelt Grønn Fases energipris for sin idé om hvordan vi kan utnytte restvarmen i avløpsvannet bedre.
 
Vannkraft og energilagring på World Water Week
 
Vannkraft og energilagring på World Water Week
Energi og vann er tema for årets World Water Week i Stocholm, der CEDREN skal holde et seminar om vannkraft og energilagring.
 
Logos