nb-NOen-GB

CEDREN

CEDREN

CEDREN Nyheter

CEDREN-forsker valgt inn i Akademiet for yngre forskere

30.09.2015
Av 160 søkere til det nyopprettede Akademiet for yngre forskere ble bare 20 tatt opp. CEDREN-forsker Ingeborg Palm Helland er en av dem.
Les mer..

Full fart i CEDRENs balansekraftprosjekt

18.09.2015
På HydroBalance sitt brukerseminar denne uka tok vi en prat med franske, tyske og nederlandske deltakere om hvordan de ser på bruk av norsk vannkraft som balansekraft i Europa.
Les mer..

Kronikk i Aftenposten - Demninger er helt nødvendige

15.09.2015
- I dokumentarfilmen «Damnation» fremstilles vannkraftproduksjon som miljøfiendtlig. Men vannmagasiner sikrer mennesker tilgang til drikkevann, øker produksjonen av mat og beskytter mot flom", skriver CEDREN-forskerne ...
Les mer..

Foredraget "Norge som Europas billigste batteri" tilgjengelig på nett

09.09.2015
Se professor Ånund Killingtveit forklare hvorfor og hvordan norsk vannkraft kan få en nøkkelrolle i samspill med vindkraft og vannkraft fra Europa i dette foredraget han holdt for eierne i Agder Energi.
Les mer..

En ny generasjon miljødesignere

27.08.2015
Det lover godt for framtidig miljødesign av fornybar energi at så mange engasjerte og dyktige studenter har valgt å gjøre masterarbeidet sitt knyttet til CEDREN.
Les mer..

Filmpremiere!

20.08.2015
ConSite er et verktøy som skal sørge for bedre løsninger og færre konflikter når alt fra veier til vindkraftanlegg skal bygges. Lær mer i denne animasjonsfilmen!
Les mer..

En elvebunn på reise

03.08.2015
På utvekslingsopphold i Braunschweig fikk Stephan Spiller en god idé. Resultatet ble en omreisende elvebunn som har bidratt til større forståelse for de fysiske effektene av effektkjøring i elver.
Les mer..

Økt kraftproduksjon i Palmafossen kommer laksen til gode

23.06.2015
Voss Energi fikk først avslag på søknaden om å utvide Palmafossen kraftverk i Raundalselva. Det var før de fikk forskerhjelp til å finne løsninger som gagner både laks og kraftproduksjon.
Les mer..

Nye løsninger bedrer forholdene for laksen i regulerte elver

16.06.2015
Kunnskap om effektene kraftproduksjon har på villaks gjør det mulig å finne nye løsninger som gagner laksen. Det tjener både naturen, samfunnet og kraftbransjen på.  Teksten ble først publisert på iLaks 15.06.2015....
Les mer..