CEDREN

CEDREN

CEDREN News

En ny generasjon miljødesignere
 
En ny generasjon miljødesignere
Det lover godt for framtidig miljødesign av fornybar energi at så mange engasjerte og dyktige studenter har valgt å gjøre masterarbeidet sitt knyttet til CEDREN.
 
Filmpremiere!
 
Filmpremiere!
ConSite er et verktøy som skal sørge for bedre løsninger og færre konflikter når alt fra veier til vindkraftanlegg skal bygges. Lær mer i denne animasjonsfilmen!
 
En elvebunn på reise
 
En elvebunn på reise
På utvekslingsopphold i Braunschweig fikk Stephan Spiller en god idé. Resultatet ble en omreisende elvebunn som har bidratt til større forståelse for de fysiske effektene av effektkjøring i elver.
 
Økt kraftproduksjon i Palmafossen kommer laksen til gode
 
Økt kraftproduksjon i Palmafossen kommer laksen til gode
Voss Energi fikk først avslag på søknaden om å utvide Palmafossen kraftverk i Raundalselva. Det var før de fikk forskerhjelp til å finne løsninger som gagner både laks og kraftproduksjon.
 
Nye løsninger bedrer forholdene for laksen i regulerte elver
 
Nye løsninger bedrer forholdene for laksen i regulerte elver
Kunnskap om effektene kraftproduksjon har på villaks gjør det mulig å finne nye løsninger som gagner laksen. Det tjener både naturen, samfunnet og kraftbransjen på.  Teksten ble først publisert på iLaks 15.06.2015.
 
Viktig rolle i et fornybart Europa
 
Viktig rolle i et fornybart Europa
Kronikken er skrevet av Magnus Korpås og Ånund Killingtveit, og først publisert i Adressa 3.juni 2015.
 
Hvilken rolle kan norsk vannkraft spille i 2050?
 
Hvilken rolle kan norsk vannkraft spille i 2050?
Ny rapport og nytt Policy Brief fra CEDREN gir en oversikt over mulige framtidsscenarioer for hvordan Norge kan fungere som et grønt batteri i Europa.
 
Vannfotavtrykket til vannkraft
 
Vannfotavtrykket til vannkraft
CEDREN forsøker å nyansere bildet av hvor mye vann vannkraftproduksjon forbruker grunnet fordamping fra magasinene. Det har stor betydning for norske vannkraftselskaper i utlandet.
 
Hvordan påvirker kraftregulering fiskens meny?
 
Hvordan påvirker kraftregulering fiskens meny?
Kjemiske analyser av vev fra fisk kan gi oss svar på hvordan kraftregulering påvirker økosystemene i regulerte innsjøer.
 
Den doble miljøutfordringen i fokus på CEDRENs årsseminar
 
Den doble miljøutfordringen i fokus på CEDRENs årsseminar
–   Miljødesign har et enormt potensiale for å bedre det biologiske mangfoldet. Det er viktig nå med tanke på revisjoner av gamle konsesjoner, sa Ola Elvestuen, leder av Energi- og miljøkomiteen, på CEDRENs årsseminar.