OED-topper besøkte forskningssentret CEDREN

 Publisert 22.11.2010

Et regjeringsoppnevnt utvalg i Tyskland foreslår å gjøre tysk strømforsyning 100 prosent fornybar ved å bruke norsk vannkraft som ”batteri”. Nylig var ei topptung gruppe fra Olje- og energidepartementet (OED) til hos forskningssenteret CEDREN for å diskutere fordeler og ulemper ved å bruke norsk vannkraft på denne måten.

Statssekretær Sigrid Hjørnegård med følge får demonstrert kajakkmontert måleutstyr av Nils Rüter, og senterleder Atle Harby vassende ved leirfossen. Foto © Oddmund Rønning
Statssekretær Sigrid Hjørnegård med følge får demonstrert kajakkmontert måleutstyr av Nils Rüter, og senterleder Atle Harby vassende ved leirfossen. Foto © Oddmund Rønning

Bakteppet for OED-delegasjonens Trondheims-besøk, med statssekretær Sigrid Hjørnegård, i spissen, er at flere norske energiselskaper allerede har begynt å leke med tanken om å satse på såkalte pumpekraftverk i Norge. Dette er vannkraftverk som kan gi Norge en nøkkelrolle når vindmøllene i Nordsjøen begynner å snurre.

Tanken er å bruke slike kraftverk til å ”balansere” den økende produksjonen av vindkraft i Nordsjøen: pøse norsk vannkraft ut på nettet i Nord-Europa når det er vindstille – og så bruke overskudd av billig vindkraft på tidspunkt med lav kraftetterspørsel til å pumpe vann opp i de norske dammene igjen. Hjertet i slike kraftverk er en turbin som i det ene øyeblikket kan brukes som pumpe, og i det neste øyeblikket reverseres og brukes til å produsere strøm.

Nasjonalt forskningssenter
I Trondheim møtte OED-delegasjonen forskningssenteret CEDREN, ett av åtte nasjonale forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) som ble utnevnt av Forskningsrådet i fjor. Senteret forsker nettopp på hva som må til for å realisere en storstilt utbygging av pumpekraftverk, og hva som blir konsekvensene.

Senterets arbeidsfelt er ”miljødesign av fornybar energi”. CEDREN ledes fra SINTEF, som har NTNU og Norsk institutt for naturforskning (NINA) med seg som hovedpartnere i senteret. CEDRENs leder, seniorforsker Atle Harby ved SINTEF Energi forklarer at det tyske forslaget vil kreve store investeringer i Norge for å bli en realitet.

Pluss- og minussider for Norge
Det tyske regjeringsoppnevnte utvalget har beregnet at Tyskland vil trenge en produksjonskapasitet i norske vannkraftverk på 60 000 megawatt for at landet skal få en hundre prosent fornybar strømforsyning. I dag har de norske vannkraftverkene en samlet produksjonskapasitet på 28 000 megawatt.

– Forslaget har ei plusside for Norge som innebærer at det vil bli investert mye, bli skapt mange arbeidsplasser i anleggsfasen og at kraftselskapenes inntekter vil øke. I tillegg kan vannkraft komme isteden for fossile kraftverk og redusere klimagassutslippene. Minussida består i at det blir store svingninger over kort tid for vannstanden i magasinene, med de negative miljøeffektene dette kan få, pluss at det vil bli nødvendig å oppgradere og bygge noen nye overføringslinjer i norsk natur, sier Harby.

Mange har fryktet at høye strømpriser i Norge vil bli en av konsekvensene. Men ifølge Harby er det uvisst hva den endelige strømprisen vil bli, i og med at det vil bli ført mye billig overskuddskraft fra vindmøller inn i Norge med en slik ordning.

– Gjestene fra OED fikk en omvisning og innføring som forteller hva CEDREN jobber med. I tillegg diskuterte vi de ulike problemstillingene som er knyttet til en mulig grønn batterirolle for Norge, sier Atle Harby.
 

Siste nytt

Sosio-økonomiske indikatorer for nyttevurdering i regulerte vassdrag

23 nov 2018

En ny oppsummering fra prosjektet SusWater bidrar til å finne gode indikatorer som grunnlag for nyt... Read More..


This is how Norway can become Europe’s battery

13 aug 2018

A new roadmap shows how Norway can function as Europe’s blue-green battery, using the flexibility o... Read More..


CEDREN delte kunnskap om balansekraft, kabler og effektkjøring

16 mar 2018

Tirsdag arrangerte CEDREN et seminar for å prøve å oppklare noen misforståelser i debatten om effek... Read More..


Nye publikasjoner fra SusWater

22 jan 2018

To nye policy brief og en ny rapport fra SusWater tar for seg metoder for nyttevurdering av interes... Read More..


Miljødesignhåndboka på kinesisk

3 jan 2018

CEDRENs forskere er stolte av å kunne presentere «Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag... Read More..