Viktig Nordsjø-samling

 Publisert 01.06.2011

 

Et kraftnett i Nordsjøen og en omfattende kraftutveksling mellom landene omkring krever mange års nitid planlegging og forberedelser. Britiske og norske aktører innen industri, forskning og forvaltning setter hverandre i stevne i London neste uke.

 

 

London er åstedet for arbeidsseminaret mellom britiske og norske energiaktører om framidas supernett i Nordsjøen. Foto: free-photos.biz
London er åstedet for arbeidsseminaret mellom britiske og norske energiaktører om framidas supernett i Nordsjøen. Foto: free-photos.biz

 

Tekst: Atle Abelsen

 

I likhet med Tyskland, som ønsker seg 60.000 MW balansekraft fra Norge i 2050, vurderer også Storbritannia norsk magasinkapasitet som et verdifullt og nødvendig supplement i sine ambisiøse planer for fornybar energiproduksjon.

Neste uke vil aktører innen norsk og britisk forvaltning, industri og forskning møtes i London for å diskutere veien fram til et eventuelt balansekraftmarked.

Viktig med kunnskapsmiljøene

– Når slike ting skal diskuteres, planlegges og realiseres i et høyt tempo, er det viktig at kunnskapsmiljøene er med, sier forskningsdirektør Petter Støa ved SINTEF Energi. – Det bidrar til å redusere risikoen i slike prosjekter.

SINTEF og NTNU ved FME-ene CEDREN og NOWITECH er ansvarlige for arbeidsseminaret på norsk side. Støa er for tiden engasjert ved Brunel University i London. De er, sammen med UK ERC (UK Energy Research Centre), ansvarlig på britisk side for arrangementet, som har fått navnet «North Sea Offshore Networks Enabling Offshore Wind and Balancing Power UK Norway Forum and Workshop».

Nøkkelpersoner

– Vi har invitert noen av de viktigste personene fra de respektive landenes departementer, regulatoriske myndigheter, nasjonale nettselskap og kraftselskap, i tillegg til forskningsmiljøene. Hensikten er å etablere et nettverk mellom aktørene på det politiske, det markedsmessige og det teknologiske nivået. I tillegg håper vi å skape en forståelse hos politikerne om hva som er teknologisk mulig, og om de praktiske utfordringene.

Veikart

Støa sier at initiativtakerne bak seminaret vil legge til rette for at deltagerne skal lage et utkast til et veikart for veien fram et nordsjønett, som kan legges fram for «North Seas Countries Offshore Grid Initiative». Dette er det politiske initiativet som skal jobbe fram det politiske, juridiske og markedsmessige grunnlaget for et felles nordsjønett.
 

Siste nytt

Sosio-økonomiske indikatorer for nyttevurdering i regulerte vassdrag

23 nov 2018

En ny oppsummering fra prosjektet SusWater bidrar til å finne gode indikatorer som grunnlag for nyt... Read More..


This is how Norway can become Europe’s battery

13 aug 2018

A new roadmap shows how Norway can function as Europe’s blue-green battery, using the flexibility o... Read More..


CEDREN delte kunnskap om balansekraft, kabler og effektkjøring

16 mar 2018

Tirsdag arrangerte CEDREN et seminar for å prøve å oppklare noen misforståelser i debatten om effek... Read More..


Nye publikasjoner fra SusWater

22 jan 2018

To nye policy brief og en ny rapport fra SusWater tar for seg metoder for nyttevurdering av interes... Read More..


Miljødesignhåndboka på kinesisk

3 jan 2018

CEDRENs forskere er stolte av å kunne presentere «Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag... Read More..