Redder hubro fra å bli grillet

 Publisert 25.11.2011

CEDREN-forskere er i ferd med å løse en miljømessig uheldig sak for nettselskapene. Samtidig kan de fjerne en av årsakene til strømutfall.
En hubro setter seg på en nyutviklet sittepinne på en stolpetravers i Lurøy kommune i Nordland. Den nyutviklede sittepinnen bidrar til å redde livet til mange hubroer. Foto: viltkamera, J.O. Gjershaug/NINA
En hubro setter seg på en nyutviklet sittepinne på en stolpetravers i Lurøy kommune i Nordland. Den nyutviklede sittepinnen bidrar til å redde livet til mange hubroer. Foto: viltkamera, J.O. Gjershaug/NINA

Foruroligende mange hubroer blir hvert år grillet når de slår seg ned i stolper i distribusjonsnettet. Denne store uglen, som er rødlistet i Norge, har et vingespenn som gjør at det veldig lett oppstår kortslutning mellom fasene og jordslutning i stolpene. Denne såkalte elektrokusjonen betyr en sikker død for hubroen.

Problemet kan begrenses betydelig med en ny sittepinne for montering på stolpetraverser. Denne er utviklet av forskere i SINTEF og Norsk institutt for naturforskning (NINA) i samarbeid med EL-tjeneste AS gjennom CEDREN-prosjektet OPTIPOL.

Ny løsning

– Tidligere løsninger har bl.a. basert seg på å dekke til linene i opphengspunktene, men det har vist seg at dette øker korrosjonen på linene, sier forsker Steinar Refsnæs hos SINTEF Energi AS.

– Korrosjon på kraftledningsmateriell er et stort problem langs kysten, der man finner det mest korrosive miljøet. En amerikansk løsning har vært å montere sittepinner på toppen av stolpene, men det har vist seg at ekskrementene fører til krypstrøm og ytterligere risiko for grilling.


Nytt design

Nå har har forskerne designet den nye sittepinnen. Hos Rødøy-Lurøy Kraftverk i Nordland har de montert opphøyde sittepinner som en forlengelse av stolpetraversen på noen utvalgte stolper. Samtidig er det montert såkalte sitteavvisere, elementer med pigger som hindrer hubroen i å slå seg ned på de uønskede områdene på selve traversen.

Området er valgt med omhu, Lurøy har Europas tetteste populasjon av hubro. Resultatene så langt har vært svært lovende. – Vi er godt fornøyd med resultatene av testene så langt, sier avdelingsleder Terje Sagvik hos kraftselskapet. Han understreker at de tidligere ikke så på elektrokusjon av fugler som et stort miljøproblem, men innser at de bør iverksette tiltak der det er praktisk mulig, om det har en dokumentert effekt.

– For oss representerer risikoen for strømutfall et tyngre argument. Vi har ikke mange slike i året, men en kortslutning genererer mye støy på linja selv om vi ikke får et utfall, sier han. Det kan være kritisk, så lenge mye utstyr både i hjemmene og i næringslivet er sårbart for støy på nettet.

Rødlistet

Fagkonsulent Ingar Jostein Øyen hos Norsk Ornitologisk Forening understreker at hubroen er en rødlistet art i Norge, det vil si at den står i fare for å bli utryddet. – Vi har gjennomført fire år av et femårig prosjekt der vi teller og kartlegger hubrobestanden. Så langt kan det se ut som om det er rundt 600 par igjen i Norge, sier Øyen.

Han ønsker alle tiltak som kan redusere en unødvendig fugledød velkommen. – Vi har et spesielt ansvar på Sleneset på Lurøy, siden det har Europas tetteste populasjon av hubroer, understreker han.

Den nye sittepinnen kan bli kommersielt tilgjengelig allerede neste år, om de forestående testene forløper positivt.

Sittepinnen er utviklet av Steinar Refsnæs på SINTEF Energi AS, Jan Ove Gjershaug og andre forskere i Norsk institutt for naturforskning (NINA), i samarbeid med Knut Iversen ved EL-tjeneste AS. Sittepinnen er et resultat av arbeidet i CEDREN-prosjektet OPTIPOL som tar opp en rekke miljøutfordringer i tilknytning til kraftledninger.

Løsning presentert for Bonn-konvensjonen

OPTIPOLs prosjektleder Kjetil Bevanger i NINA, presenterte problemstillingen og sittepinnen på et side-event under Bonn-konvensjonens partsmøte i Bergen torsdag 24. november. Statssekretær Heidi Sørensen ledet arrangementet.

 

Tekst: Atle Abelsen, frilansjournalist for CEDREN 

 

Mer fra prosjektet:

Siste nytt

Sosio-økonomiske indikatorer for nyttevurdering i regulerte vassdrag

23 nov 2018

En ny oppsummering fra prosjektet SusWater bidrar til å finne gode indikatorer som grunnlag for nyt... Read More..


This is how Norway can become Europe’s battery

13 aug 2018

A new roadmap shows how Norway can function as Europe’s blue-green battery, using the flexibility o... Read More..


CEDREN delte kunnskap om balansekraft, kabler og effektkjøring

16 mar 2018

Tirsdag arrangerte CEDREN et seminar for å prøve å oppklare noen misforståelser i debatten om effek... Read More..


Nye publikasjoner fra SusWater

22 jan 2018

To nye policy brief og en ny rapport fra SusWater tar for seg metoder for nyttevurdering av interes... Read More..


Miljødesignhåndboka på kinesisk

3 jan 2018

CEDRENs forskere er stolte av å kunne presentere «Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag... Read More..