Nytt fra EcoManage

 Publisert 08.02.2013

Denne saken beskriver status i prosjektet EcoManage ved starten av 2013, og informerer om muligheter for sluttbrukerne til å delta på to fagmøter som skal avholdes på sen-vinteren i år.
Foto © Edelpix
Foto © Edelpix

WP 2 Energi-indikatorer:

Det ble rett før jul sendt inn et manuskript til Journal of Energy Policy med Østfoldforskning som første-forfattere og medvirkning fra SINTEF og Luc Gagnon som baserer seg dels på arbeidet med EPR og andre indekser utført i forprosjektet til EcoManage, dels supplerende forskning i EcoManage. Dette synes å være et meget solid arbeid og gir et bredere og mer sammensatt bilde av "energy performance" fra både nasjonale og internasjonale anlegg, og bidrar samtidig til å avklare metodikk rundt bruk av disse indeksene. Artikkelen vil innenfor dette vitenskaps-feltet ganske sikkert gjøre seg bemerket og vil være avklarende for alle som jobber med dette. Artikkelen ble etter hvert ganske omfattende så det blir spennende hvordan reviewerne vurderer den. Det går nok uansett en stund før vi får den i retur, men en stor milepæl er uansett nådd.

 

WP 3 Water consumption:

Arbeidet i denne WP har så langt vært basert på forskerinnsats fra SINTEF, NTNU og UiO, men ved oppstart av PhD (fra 1. januar) vil dette arbeidet få et større moment. Vi har faktisk allerede greid å sende inn en artikkel til IAHS-konferansen i Gøteborg til sommeren (publisert i Red Book med review) som sammenstiller alt av "water consumption estimates for hydropower" som vi mener er publisert. Det viste seg å være en god del mer enn hva som var tilgjengelig under arbeidet med IPCC SRREN-rapporten og det er dessuten noen nye, interessante funn. Hele 3 master-studier er allerede  gjennomført/levert innenfor denne WP, og fortjener å nevnes her. Studenter har jobbet med vannbalanse/water footprint/consumption i ulike deler av Afrika og en har gjennomført et studie på fordampning i Tydal med bruk av ny-innkjøpt utstyr for dette forhold.

Vi deltar også i internasjonalt utviklingsarbeid innenfor denne WP-en og Kolbjørn Engeland, Ånund Killingtveit og Tor Haakon Bakken var i slutten av januar i Paris på møte med EdF, IHA og en rekke andre aktører innenfor energisektoren. Arbeidsgruppa har satt seg som mål å utvikle et nytt og omforent rammeverk for beregning av vannforbruk innenfor alle typer energiproduksjon. Det er stykke vei og gå før dette er på plass, men vi tror vi kan bidra innenfor vannkraft. IHA er ihvertfall veldig opptatt av å involvere CEDREN og ønsker oss over til London for et rådgivende møte både om vannforbruk og andre relevante temaer vi jobber med i løpet av 1-2 måneder.

 

WP 4 Ecosystem services:

Arbeidet i denne WP-en henger litt etter WP 2 & 3 grunnet delvis fravær hos nøkkelpersoner i høst, men vi regner med å ta igjen dette i løpet av 2013. Vi har kommet ganske langt med å definere designen av studiet, med Agder Energi sitt Mandalselva som case, evt. koblet med et av nabovassdragene. I begynnelse av mars arrangerer vi et 2-dagers seminar i Oslo hvor forskerne går gjennom i detalj hva vi skal teste ut i Mandalsvassdraget sammen med Agder Energi. Dette seminaret vil klargjøre hvordan begrepet kan forstås operativt. Hvis det er noen andre bruker-representanter som ønsker å delta på dette seminaret så meld dette tilbake til Bakken. Vi har ikke noe detaljert program klart ennå, men vi jobber med dette framover.

 

Utover dette jobber en masterstudent videre med "stort og smått"-problematikken og skal levere sin oppgave til sommeren. Det er for øvrig ganske stor interesse rundt dette og vi har presentert arbeidet fra vårt for forvaltning (DN), interesseorganisasjoner (Naturvernforbundet) på konferanser (MILEN) og skal i mars også holde et innlegg for 'småkraft-folket' på deres 3-dagers fagmøte i Bergen i mars.   

 

Workshop og seminar

MCA workshop i Trondheim 27. – 28. februar: som en utvidelse av EcoManage har vi fått et prosjekt av DN for å belyse hvordan multi-kriterieanalyse (MCA) kan anvendes inn energi- og miljøforvaltning. Som en del av workshopen vil en del allerede gjennomførte anvendelser av metodikken bli presentert (27. mars).

Ytterligere informasjon om workshopen vil bli gjort tilgjengelig på www.cedren.no i løpet av ganske kort tid.

 

Ecosystem services seminar i Oslo 4. – 5. mars: Som nevnt over (under WP 4 Ecosystem services) skal vi i begynnelsen av mars avholde et forsker-seminar om anvendelse av Ecosystem services-konseptet i Mandalsvassdraget. Brukere inviteres til å delta på hele eller deler av den første dagen av seminaret, dvs 4. mars.

Kontakt for begge arrangementer: Tor Haakon Bakken

 

Administrative forhold

Tor Haakon Bakken har nå startet på sin PhD og vil fokusere på de rent faglige problemstillingene i WP Water consumption i EcoManage de nærmeste 4 årene, men han vil også være tilgjengelig for andre aktiviteter i prosjektet etter behov.

Håkon Sundt (hakon.sundt@sintef.no) fra SINTEF overtar som prosjektleder av EcoManage.


Siste nytt

Sosio-økonomiske indikatorer for nyttevurdering i regulerte vassdrag

23 nov 2018

En ny oppsummering fra prosjektet SusWater bidrar til å finne gode indikatorer som grunnlag for nyt... Read More..


This is how Norway can become Europe’s battery

13 aug 2018

A new roadmap shows how Norway can function as Europe’s blue-green battery, using the flexibility o... Read More..


CEDREN delte kunnskap om balansekraft, kabler og effektkjøring

16 mar 2018

Tirsdag arrangerte CEDREN et seminar for å prøve å oppklare noen misforståelser i debatten om effek... Read More..


Nye publikasjoner fra SusWater

22 jan 2018

To nye policy brief og en ny rapport fra SusWater tar for seg metoder for nyttevurdering av interes... Read More..


Miljødesignhåndboka på kinesisk

3 jan 2018

CEDRENs forskere er stolte av å kunne presentere «Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag... Read More..