Kraftgater som elgbeite

 Publisert 22.08.2014

Elgen deler ikke reinens skepsis for kraftledninger, viser det seg.
Elg fotografert med viltkamera under kraftlinje i Namsos kommune. Foto: Gundula Bartzke/CEDREN.
Elg fotografert med viltkamera under kraftlinje i Namsos kommune. Foto: Gundula Bartzke/CEDREN.

- Elver og veier synes å være en større barriere for elgen enn kraftledninger. Om vinteren kan det til og med virke som om kraftgatene tiltrekker seg elg. Antagelig fordi det er gode beitemuligheter langs kanten av hogstfeltet. 

Det forteller Gundula Bartzke. Med base i CEDREN-prosjektet OPTIPOL, har hun skrevet doktorgrad om hvordan kraftledninger påvirker elgens habitatvalg.

Selv om elgen allerede bruker kraftgatene som beiteområde, er det mulig å gjøre endringer som får den til å trives enda bedre, og som får andre arter til å trives bedre nær kraftledningene.

Les mer om forskningsresultatene på Hjorteviltportalen.

Siste nytt

Sosio-økonomiske indikatorer for nyttevurdering i regulerte vassdrag

23 nov 2018

En ny oppsummering fra prosjektet SusWater bidrar til å finne gode indikatorer som grunnlag for nyt... Read More..


This is how Norway can become Europe’s battery

13 aug 2018

A new roadmap shows how Norway can function as Europe’s blue-green battery, using the flexibility o... Read More..


CEDREN delte kunnskap om balansekraft, kabler og effektkjøring

16 mar 2018

Tirsdag arrangerte CEDREN et seminar for å prøve å oppklare noen misforståelser i debatten om effek... Read More..


Nye publikasjoner fra SusWater

22 jan 2018

To nye policy brief og en ny rapport fra SusWater tar for seg metoder for nyttevurdering av interes... Read More..


Miljødesignhåndboka på kinesisk

3 jan 2018

CEDRENs forskere er stolte av å kunne presentere «Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag... Read More..