Fornybar energi på lag med naturen - nytt populærvitenskapelig hefte

 Publisert 09.01.2015

Fra Europas grønne batteri til vindkraft og fugler. I et nytt hefte har vi laget en populærvitenskapelig oppsummering av arbeidet som er gjort i de seks første CEDREN-prosjektene.

Prosjektene i CEDREN spenner over et bredt spekter av tema under paraplyen "Fornybar energi på lag med naturen". Enten det er vannkraft, vindkraft eller nettutbygging vi forsker på, så er begrepet "miljødesign" sentralt. Det betyr at vi befinner oss i skjæringspunktet mellom teknologi, miljø og samfunn, og at vi har et mål om å levere kunnskap om fornybare og bærekraftige energiløsninger. I det nye heftet vi har laget finner du én side om arbeidet i hvert av de seks første prosjektene våre om

  • Vindkraft og fugler
  • Mer laks og mer kraft
  • Effekter av raske vannstandsendringer
  • Energi- og miljøpolitikk
  • Europas grønne batteri?
  • Kraftledninger og dyreliv

 

Les mer: 

Fornybar energi på lag med naturen. – CEDREN (Centre for Environmental Design of Renewable Energy). 8 s

Siste nytt

Sosio-økonomiske indikatorer for nyttevurdering i regulerte vassdrag

23 nov 2018

En ny oppsummering fra prosjektet SusWater bidrar til å finne gode indikatorer som grunnlag for nyt... Read More..


This is how Norway can become Europe’s battery

13 aug 2018

A new roadmap shows how Norway can function as Europe’s blue-green battery, using the flexibility o... Read More..


CEDREN delte kunnskap om balansekraft, kabler og effektkjøring

16 mar 2018

Tirsdag arrangerte CEDREN et seminar for å prøve å oppklare noen misforståelser i debatten om effek... Read More..


Nye publikasjoner fra SusWater

22 jan 2018

To nye policy brief og en ny rapport fra SusWater tar for seg metoder for nyttevurdering av interes... Read More..


Miljødesignhåndboka på kinesisk

3 jan 2018

CEDRENs forskere er stolte av å kunne presentere «Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag... Read More..