Filmpremiere!

 Publisert 20.08.2015

ConSite er et verktøy som skal sørge for bedre løsninger og færre konflikter når alt fra veier til vindkraftanlegg skal bygges. Lær mer i denne animasjonsfilmen!

ConSite er et verktøy som kombinerer GIS og dialog med berørte parter for å finne den mest optimale plasseringen av større infrastruktur – slik som f.eks. kraftledninger, vindkraftanlegg eller oppdrettsanlegg. Navnet står for consensus based siting – eller sagt på norsk; konsensusbasert lokalisering.

 

Verktøyet ConSite kan brukes til å finne optimal plassering av alt fra kraftledninger til vindparker. Se filmen her.

–    Helt kort sagt er det et verktøy som sørger for at alle relevante argumenter tas med i vurderingen når større infrastruktur skal bygges. ConSite sørger for en mer åpen og demokratisk prosess, og kan slikt sett dempe konfliktene som ofte ledsager større utbygginger.  

Det forklarer prosjektleder Frank Hanssen ved NINA.

 

Anvendelig

Verktøyet ble i utgangspunktet ble utviklet for kraftbransjen gjennom CEDREN-prosjektet OPTIPOL, for å håndtere utfordringer knyttet til utbygging av strømnettet.

–    Det er et stort dugnadsarbeid som ligger bak utviklingen av ConSite, med samarbeid med en rekke aktører fra både industrien, ulike forvaltningsorgan og frivillige organisasjoner, og det tror jeg er en stor fordel. Dette er et verktøy som har sin forankring i mange ulike miljøer.

NINA arbeider nå med å videreutvikle ConSite for bruk av vindkraftindustrien i Litauen. Hanssen tror ikke det stopper der.

–    Dette verktøyet åpner for en helt ny måte å planlegge på. Metoden er så fleksibel at den kan brukes til alle typer arealkrevende utbygginger – alt fra vindkraftanlegg til fiskeoppdrettsanlegg. Med ConSite finner man den beste plasseringen, samtidig som en nå kan få til en mer demokratisk, etterprøvbar og kostnadseffektiv prosess.

Hvis du er i Trondheim og vil lære mer om ConSite holder Frank Hanssen foredrag om verktøyet på AquaNor torsdag 20.8 kl. 12.00-13.00 på møterom A3.

Kontakt: Frank Hanssen og Roel May

 

Siste nytt

Sosio-økonomiske indikatorer for nyttevurdering i regulerte vassdrag

23 nov 2018

En ny oppsummering fra prosjektet SusWater bidrar til å finne gode indikatorer som grunnlag for nyt... Read More..


This is how Norway can become Europe’s battery

13 aug 2018

A new roadmap shows how Norway can function as Europe’s blue-green battery, using the flexibility o... Read More..


CEDREN delte kunnskap om balansekraft, kabler og effektkjøring

16 mar 2018

Tirsdag arrangerte CEDREN et seminar for å prøve å oppklare noen misforståelser i debatten om effek... Read More..


Nye publikasjoner fra SusWater

22 jan 2018

To nye policy brief og en ny rapport fra SusWater tar for seg metoder for nyttevurdering av interes... Read More..


Miljødesignhåndboka på kinesisk

3 jan 2018

CEDRENs forskere er stolte av å kunne presentere «Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag... Read More..