Forskningsnytt om vannforvaltning i regulerte elver

 Publisert 18.11.2016

Forskningsprosjektet SusWater ser på ulike veier mot en mer omforent vannforvaltning som blir akseptert bade lokalt og nasjonalt, samtidig som internasjonale forpliktelser blir ivaretatt. Last ned presentasjonene fra årets brukermøte for siste nytt fra prosjektet.

Brukermøte i SusWater 10. november. Foto: Hans-Petter Fjellstad
Brukermøte i SusWater 10. november. Foto: Hans-Petter Fjellstad

Møtet ble arrangert 10. november 2016. På møtet presenterte forskerne nye resultater og status for arbeidet i prosjektets arbeidspakker. De gikk spesielt gå inn i erfaringer rundt gjennomførte vilkårsrevisjoner, men diskuterte også pågående revisjoner i lys av planarbeidet med vannforskriften og EUs vanndirektiv. 

På møtet ble brukerne (industri og forvaltning) i prosjektet invitert til å drøfte videre leveranser fra SusWater og spesielt hvordan innretningen på en eller flere planlagte håndbøker bør være. 

Agenda og presentasjoner

  1. Velkommen v/ Atle Harby og Audun Ruud
  2. Får vi et kjempeløft for bedre vannmiljø i regulerte vassdrag i Norge? v/ Audun Ruud (pdf)
  3. Utfordringer knyttet til å implementere EUs vanndirektiv i Sverige v/ Andreas Lindström (pdf)
  4. Erfaringer fra gjennomførte vilkårsrevisjoner og behov for bedre beslutningsstøtte v/ Berit Köhler (pdf)
  5. Status for den nye SusWater-aktiviteten på hydromorfologisk karakterisering v/ Atle Harby (pdf)
  6. Hva er potensialet for bruk av hydromorfologisk karakterisering? v/ Peggy Zinke (pdf)
  7. Status for arbeid med metodikk for verdivalg v/ Ingrid Nesheim (pdf)
  8. Om prosessen som resulterte i frivillige avtaler med vertskommunene for Sira-Kvina konsesjonen. Innledning v/ Per Øyvind Grimsby – Sira-Kvina kraftselskap (pdf)
  9. Drøfting: Hva kan vi lære og hva kan overføres fra Sira-Kvina? Kort intro til diskusjon v/ Audun Ruud (pdf
  10. Hvilke leveranser ønsker brukerne seg fra SusWater? v/ Atle Harby (pdf)

 

Om SusWater

CEDREN-prosjektet SusWater setter fokus på vannforvaltning i regulerte elver, og ser på ulike veier mot en mer omforent vannforvaltning som blir akseptert bade lokalt og nasjonalt, samtidig som internasjonale forpliktelser blir ivaretatt.

Les mer om SusWater >
 

Siste nytt

Sosio-økonomiske indikatorer for nyttevurdering i regulerte vassdrag

23 nov 2018

En ny oppsummering fra prosjektet SusWater bidrar til å finne gode indikatorer som grunnlag for nyt... Read More..


This is how Norway can become Europe’s battery

13 aug 2018

A new roadmap shows how Norway can function as Europe’s blue-green battery, using the flexibility o... Read More..


CEDREN delte kunnskap om balansekraft, kabler og effektkjøring

16 mar 2018

Tirsdag arrangerte CEDREN et seminar for å prøve å oppklare noen misforståelser i debatten om effek... Read More..


Nye publikasjoner fra SusWater

22 jan 2018

To nye policy brief og en ny rapport fra SusWater tar for seg metoder for nyttevurdering av interes... Read More..


Miljødesignhåndboka på kinesisk

3 jan 2018

CEDRENs forskere er stolte av å kunne presentere «Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag... Read More..