Norsk vannkraft kan være nøkkel til et fornybart Europa

 Publisert 07.06.2017

Den norske vannkraften kan spille en nøkkelrolle i å gjøre Europa fornybart. Det viser forskning i CEDREN-prosjektet HydroPEAK. Sluttrapport fra HydroPEAK er nå publisert.

Sluttrapport fra CEDRN-prosjektet HydroPEAK er nå publisert. Rapporten inneholder en beskrivelse av hvilke studier som er utført i HydroPEAK, og noen av hovedresultatene. 
Sluttrapport fra CEDRN-prosjektet HydroPEAK er nå publisert. Rapporten inneholder en beskrivelse av hvilke studier som er utført i HydroPEAK, og noen av hovedresultatene. 

Europa bygger ut fornybar kraft som aldri før. Målet er at nesten all kraftproduksjon i 2050 skal være fornybar. Sol- og vindkraft vil trolig utgjøre den største andelen, men sol- og vindkraftverk kan bare produsere strøm når sola skinner og vinden blåser.

Det gjør det vanskelig å regulere produksjonen i takt med forbruket. Dermed må det bygges ut store mengder lagringskapasitet, nye kraftlinjer og kraftige effektkraftverk som kan fylle inn produksjonen i kortere eller lengre perioder med lite sol og vind. Spørsmålet er om én av løsningene kan være å bruke det norske vannkraftsystemet som et «grønt batteri»?

Forskningsprosjektet HydroPEAK i CEDREN har sett på interaksjon mellom vannkraft i Norge og et framtidig europeisk kraftsystem med stadig økende innslag av ikke-regulerbar kraftproduksjon fra sol- og vindkraft. 

Sluttrapport fra HydroPEAK

Sluttrapporten fra HydroPEAK er nå publisert. Rapporten inneholder en beskrivelse av hvilke studier som er utført i HydroPEAK, og noen av hovedresultatene. 

Det er lagt stor vekt på å gi enkel tilgang til resultatene, dette er gjort ved å innføre klikkbare lenker i teksten for at leseren lett skal kunne hente opp og studere de originale publikasjonene. Slik er det nå mulig å hente fram via Pdf-versjonen av rapporten omkring 50 vitenskapelige artikler, ti PhD-avhandlinger, ti tekniske rapporter og over 50 masteroppgaver som til sammen inneholder de viktigste resultatene fra HydroPEAK prosjektet. Vi håper leserne vil benytte denne muligheten og ønsker lykke til! 

Last ned rapporten som Pdf-fil:

Kunnskapsoppsummering: Utfordringer og muligheter for norsk vannkraft ved integrasjon med vind- og solkraft i Europa

Kontaktpersoner:

Ånund Killingtveit, prosjektleder HydroPEAK

Atle Harby, senterleder CEDREN

Siste nytt

Sosio-økonomiske indikatorer for nyttevurdering i regulerte vassdrag

23 nov 2018

En ny oppsummering fra prosjektet SusWater bidrar til å finne gode indikatorer som grunnlag for nyt... Read More..


This is how Norway can become Europe’s battery

13 aug 2018

A new roadmap shows how Norway can function as Europe’s blue-green battery, using the flexibility o... Read More..


CEDREN delte kunnskap om balansekraft, kabler og effektkjøring

16 mar 2018

Tirsdag arrangerte CEDREN et seminar for å prøve å oppklare noen misforståelser i debatten om effek... Read More..


Nye publikasjoner fra SusWater

22 jan 2018

To nye policy brief og en ny rapport fra SusWater tar for seg metoder for nyttevurdering av interes... Read More..


Miljødesignhåndboka på kinesisk

3 jan 2018

CEDRENs forskere er stolte av å kunne presentere «Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag... Read More..