Ny håndbok for bedre fysisk vannmiljø

 Publisert 29.09.2017

Med dagens kunnskap kan vi utforme elvene våre slik at fisk får gode livsvilkår. En ny håndbok fra prosjektet SusWater viser hvordan.

Foto: Ulrich Pulg (Uni Research).
Foto: Ulrich Pulg (Uni Research).

Miljøet i bekker og elver er under press. Det er ikke bare kraftutbygging som endrer livsgrunnlaget for fisk i vassdrag, men også mange andre fysiske inngrep som bekkelukking, utretting, kanalisering og flomsikring. Gjennom CEDREN-prosjektet SusWater har Uni Research utarbeidet en håndbok om tiltak til forbedring av fysisk miljøtilstand i bekker og elver. Håndboken presenteres i dag for første gang på det 8.nasjonale seminaret om vassdragsrestaurering.

 

Inkluderer ferskvannsfisk og alle former for fysiske inngrep i elver

«Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø» inkluderer alle ferskvannsfisk i Norge, og også andre former for regulering og fysiske inngrep enn kraftutbygging.

Håndboken er delt i tre tematiske blokker: Restaurering av elver, fiskepassasjer og habitattiltak. Håndboken presenterer dagens kunnskapsstatus internasjonalt og en rekke aktuelle utprøvde metoder. Hvordan ta vare på gjenværende miljøkvaliteter er inkludert, et viktig skritt dersom miljømål i vassdrag skal nås.  Ved siden av tiltakskatalogen finnes en «god praksis»-del, med faktaark om 17 forskjellige prosjekter fra hele landet der fysisk miljøtilstand i elver har blitt forbedret. 


Stort bruksområde

Håndboken skal bidra til kunnskapsformidling og er laget for arbeidet med vannforskriften. Den gir også viktig informasjon for vilkårsrevisjoner av vannkraftverk, pålegg ved eksisterende vannbrukskonsesjoner, frivillige initiativ til miljøtiltak samt infrastrukturprosjekter, flomsikringsarbeid og byutvikling. 

Les/ last ned håndboka i pdf-format her.
 

Siste nytt

Sosio-økonomiske indikatorer for nyttevurdering i regulerte vassdrag

23 nov 2018

En ny oppsummering fra prosjektet SusWater bidrar til å finne gode indikatorer som grunnlag for nyt... Read More..


This is how Norway can become Europe’s battery

13 aug 2018

A new roadmap shows how Norway can function as Europe’s blue-green battery, using the flexibility o... Read More..


CEDREN delte kunnskap om balansekraft, kabler og effektkjøring

16 mar 2018

Tirsdag arrangerte CEDREN et seminar for å prøve å oppklare noen misforståelser i debatten om effek... Read More..


Nye publikasjoner fra SusWater

22 jan 2018

To nye policy brief og en ny rapport fra SusWater tar for seg metoder for nyttevurdering av interes... Read More..


Miljødesignhåndboka på kinesisk

3 jan 2018

CEDRENs forskere er stolte av å kunne presentere «Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag... Read More..