CEDREN delte kunnskap om balansekraft, kabler og effektkjøring

 Publisert 16.03.2018

Tirsdag arrangerte CEDREN et seminar for å prøve å oppklare noen misforståelser i debatten om effektkjøring og balansekraft. Les mer og last ned presentasjonene her.

Det er opphetet debatt om strømkabler til utlandet, og hvilke konsekvenser det kan ha på kraftpriser og miljøet i norske vassdrag. CEDREN har forska på dette temaet i åtte år og inviterte nylig til seminar for å prøve å oppklare noen misforståelser. Det er viktig at forvaltning og styresmakter tar kunnskapsbaserte avgjørelser, og representanter fra blant andre NVE, OED, miljøorganisasjoner, friluftsliv, klima, vannkraftbransjen og flere politiske partier deltok aktivt i diskusjonen på seminaret. 


Atle Harby forklarte at det allerede i dag er mange kraftverk som driver med effektkjøring, der spesielt flere av de største kraftverkene i Norge brukes til dette. De har utløp i innsjø og fjord og påvirker ikke vannføringen i elver, noe som også Jan Alne fra Statkraft illustrerte i sitt innlegg med eksempler fra driften av Ulla-Førre-anleggene. Noen ganger er det imidlertid nødvendig å bruke kraftverk med utløp til elv for effektkjøring, men dette har ingen direkte sammenheng med strømkabler til utlandet. CEDREN har forsket mye på konsekvensene effektkjøring vil ha i elver, så her har beslutningstakere muligheten til å ta faktabaserte avgjørelser. Tor Haakon Bakken viste fram at vi har mange gode og velprøvde verktøy for å vurdere de fysiske virkningene av effektkjøring.


Det er imidlertid mange gamle konsesjoner med gamle vilkår som gjelder i dag, og det varierer fra konsesjon til konsesjon i hvor stor grad de er tilpasset dagens kunnskap om miljødesign.  Særlig fra politisk hold ble det derfor stilt spørsmål ved i hvor stor grad forskningsresultatene blir tatt i bruk av de som har makt til å bestemme når mange av konsesjonene kommer opp til vilkårsrevisjon de nærmeste år.


Både NVE og CEDREN har vist at strømprisen i gjennomsnitt vil øke med 1-2 øre pr kWh når 2-3 nye strømkabler til Tyskland og Storbritannia kommer. "På lang sikt kan det imidlertid bli mange perioder med svært billig strøm på grunn av overproduksjon av vind og sol i Europa, noe som både norsk vannkraftbransje og norsk industri kan utnytte" ifølge Atle Harby. Det ble også påpekt at vi i dag sender strøm til både Tyskland og Storbritannia via Sverige, Danmark og Nederland, men det er ikke Norge som for all gevinsten av dette.


Før debatten la Torbjørn Forseth fram hovedfunn om biologiske forhold og miljøtilpasset effektkjøring og konkluderte med «Jeg tror at det viktigste framover ikke er om, men hvor og hvordan effektkjøring skal gjennomføres.»

Her er presentasjonene fra seminaret:

Velkommen og introduksjon til problemstillingen (Atle Harby, Sintef Energi)

Eksempel på hvordan magasin og kraftverk drives i dag (Jan Alne, Statkraft)

Effektkjøring av vannkraftverk - fysiske virkninger på vassdragsmiljø (Tor Haakon Bakken, Sintef Energi)

Effektkjøring og miljø (Torbjørn Forseth, NINA)

Siste nytt

Sosio-økonomiske indikatorer for nyttevurdering i regulerte vassdrag

23 nov 2018

En ny oppsummering fra prosjektet SusWater bidrar til å finne gode indikatorer som grunnlag for nyt... Read More..


This is how Norway can become Europe’s battery

13 aug 2018

A new roadmap shows how Norway can function as Europe’s blue-green battery, using the flexibility o... Read More..


CEDREN delte kunnskap om balansekraft, kabler og effektkjøring

16 mar 2018

Tirsdag arrangerte CEDREN et seminar for å prøve å oppklare noen misforståelser i debatten om effek... Read More..


Nye publikasjoner fra SusWater

22 jan 2018

To nye policy brief og en ny rapport fra SusWater tar for seg metoder for nyttevurdering av interes... Read More..


Miljødesignhåndboka på kinesisk

3 jan 2018

CEDRENs forskere er stolte av å kunne presentere «Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag... Read More..