Sosio-økonomiske indikatorer for nyttevurdering i regulerte vassdrag

 Publisert 23.11.2018

En ny oppsummering fra prosjektet SusWater bidrar til å finne gode indikatorer som grunnlag for nyttevurdering i regulerte vassdrag.

Foto: Ånund Killingtveit
Foto: Ånund Killingtveit

Nyttevurdering av interesser i vassdrag regulert for kraftproduksjon er relevant ved revisjon av vannkraftkonsesjoner, i forbindelse med opprusting og utvidelse av kraftverk og ved tiltaksvurdering i vannforvaltningsplaner. Formålet med nyttevurderinger er å avveie samfunnsnytten av en regulering mot andre private og allmenne interesser knyttet til vassdraget for å sikre helhetlig forvaltning av vannressursene. 
Oppsummeringen, som er publisert som et Policy Brief fra CEDREN-prosjektet SusWater, skal være en hjelp til å finne gode indikatorer for ulike nyttehavere på lokalt, regionalt, og nasjonalt nivå som grunnlag for nyttevurdering i regulerte vassdrag. Indikatorene må sees på som en sjekkliste der et utvalg må velges for å beskrive nytten av goder.

– Indikatorrammeverket kan brukes som et redskap for dialog mellom og med aktører i vassdraget for helhetlig nyttevurdering og bærekraftig forvaltning, sier Ingrid Nesheim, som er forfatteren av oppsummeringen.


Les mer: 
SusWater Policy Brief 2/2018: Sosio-økonomiske indikatorer for nyttevurdering i regulerte vassdrag

Siste nytt

Sosio-økonomiske indikatorer for nyttevurdering i regulerte vassdrag

23 nov 2018

En ny oppsummering fra prosjektet SusWater bidrar til å finne gode indikatorer som grunnlag for nyt... Read More..


This is how Norway can become Europe’s battery

13 aug 2018

A new roadmap shows how Norway can function as Europe’s blue-green battery, using the flexibility o... Read More..


CEDREN delte kunnskap om balansekraft, kabler og effektkjøring

16 mar 2018

Tirsdag arrangerte CEDREN et seminar for å prøve å oppklare noen misforståelser i debatten om effek... Read More..


Nye publikasjoner fra SusWater

22 jan 2018

To nye policy brief og en ny rapport fra SusWater tar for seg metoder for nyttevurdering av interes... Read More..


Miljødesignhåndboka på kinesisk

3 jan 2018

CEDRENs forskere er stolte av å kunne presentere «Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag... Read More..