CEDREN nyheter

Bedrer forholdene for laksen i Ljungan med CEDRENs miljødesignhåndbok

Published on: 12. februar 2015

Ved å bruke miljødesignhåndboka har masterstudenten Johan Kristofers sammen med Statkraft undersøkt hvordan forholdene laksen i Ljungan i Sverige kan bedres. Se innslag fra SVT.

Bedrer forholdene for laksen i Ljungan med CEDRENs miljødesignhåndbok
SVT har intervjuet masterstudent Johan Kristofers om arbeidet for å bedre forholdene for laksen i Ljungan. Foto: Skjermdump.

Masterstudenten Johan Kristofers har på oppdrag av Statkraft undersøkt forutsetningene for laksen i Ljungan. I masteroppgaven ved Institutt for vann- og miljøteknikk ved NTNU jobbet han med et prosjekt for å bedre forholdene for laksen i Ljungan i Sverige ved å bruke CEDRENs "Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag".

–   I hovedsak var det en veldig positiv brukeropplevelse, forteller Kristofers om bruken av miljødesignhåndboka.
 
Han forteller at masteroppgaven hadde to hovedmålsettinger.

–   Den første var å finne fysiske flaskehalser for laks i Ljungan, den andre var å få brukt håndboka i praksis og gi konstruktiv kritikk for håndboka hvis det var nødvendig.

Han kommer med et par innspill i konklusjonen av oppgaven om at han savnet et avsnitt hvor tømmer som skjul for fisken var forklart, og at det var noen tilfeller hvor han synes framgangsmåten kunne vært bedre forklart. Han understreker imidlertid at han har gode erfaringer med bruken av håndboka.

–   Jeg oppfattet den for det meste som brukervennlig nok for de fleste med litt bakgrunn innen vannkraft eller biologi, oppsummerer han.

Og tilbakemeldingene?

–   Responsen fra andre involverte har vært positiv helt fra start til slutt, noe jeg antar grunnes i meget god og åpen kommunikasjon mellom Statkraft og innblandede interessegrupper, avslutter Kristofers.

SVT lagde før jul to innslag om prosjektet. Se innslagene her:

Laxstam kräver åtgärder (fra desember):

Äntligen fred i Ljungan (fra august). Johan Kristofers fra 1:40:

Print

Nyhetsarkiv

Archive