CEDREN nyheter

CEDREN på Technoport Talks
4. juni 2013 CEDREN deltar på Technoport Talks 13. juni, Trondheim:
Norway’s role in a renewable energy Europe
10th International symposium on ecohydraulics
4. desember 2012 Trondheim, Norway, 23-27 June 2014. 

Forskermøte med canadiske HydroNet
7. september 2012 CEDREN får besøk av HydroNET i Trondheim.
Guest lecture: The art, science and engineering of Ecohydraulics
9. mai 2012

In connection with a PhD disputation the first opponent, Professor II Christos Katopodis (University of Alberta, Canada) will give a guest lecture at NTNU.

 

CEDREN-PhD Hans-Petter Fjeldstad disputerer
9. mai 2012

Hans-Petter Fjeldstad, som har gjennomført en stor del av sitt doktorgradsarbeid i CEDREN-prosjektet EnviDORR, gir sin prøveforelesning og disputerer tirsdag 15. mai. 

Nyhetsarkiv

Archive