CEDREN nyheter

CEDRENs søknadsprosjekt HydroBalance fikk tildeling fra ENERGIX-programmet

Published on: 19. juni 2013

Prosjektets fulle tittel er «Large-scale storage and balancing services from Norwegian hydropower; Environmental, political, technical and economical aspects (HydroBalance)», og det skal undersøke hvordan eksisterende og fremtidig utvidelse av balansekraft basert på vannkraft kan påvirke fremtidige energiløsninger i Nord-Europa langs flere akser: miljø, politikk, teknologi og økonomi.

Prosjektet er et samarbeid mellom både norske og internasjonale partnere i CEDREN, og vi er svært fornøyd med å få tatt vår forskning innen dette feltet et stort skritt videre gjennom realiseringen av HydroBalance!

CEDRENs søknadsprosjekt HydroBalance fikk tildeling fra ENERGIX-programmet
Foto: Statkraft
NULL
Print

Nyhetsarkiv

Archive