CEDREN nyheter

EcoManage etablerer kontakter i Tyrkia

Published on: 27. august 2013

Ånund Killingtveit og Tor Haakon Bakken fra NTNU/CEDREN reiste i juni til Tyrkia for å etablere kontakter mot Statkraft Tyrkia og regionale energi- og vannmyndigheter og revitalisere forskningssamarbeidet med METU (Tekniske Universitet i Ankara). Turen var også et første besøk for å planlegge forskningsaktivtet i Kizilirmak nedbørfelt hvor blant annet Statkraft har et vannkraftanlegg under bygging (Kargi).

EcoManage etablerer kontakter i Tyrkia
Oppstrøms dammen ved irrigasjonsanlegget ved Kizilirmak by hvor periodevis 10 m3/sek vann forsyner tilknyttede jordbruksområder. Som nr 2 fra venstre og mot høyre sees Prof. Dr. Ali Ünal Şorman (METU), Prof. Ånund Killingtveit (NTNU/CEDREN), Fuat Karaasla

Tyrkia er et land med tydelig uttalte ambisjoner om å utnytte sine vannressurser maksimalt til irrigasjon og vannkraftproduksjon det kommende tiåret, samtidig som framtidige klimaendringen er forventet å påvirke vannressursene betydelig. Det er potensielt store sosiale og politiske konflikter om vannet, særlig i øst hvor kildene til Eufrat og Tigris befinner seg, som renner videre inn i Syria og Irak. Tyrkia er følgelig et meget relevant land for forskningen som skal utføres i EcoManage. Besøk hos den regionale DSI med ansvar for Kizilirmak vassdraget. Følgende personer er med på bildet (fra venstre mot høyre): Prof. Dr. Ali Ünal Sorman (METU), Haci Haksal (Direktør regionalt DSI), Prof. Ånund Killingtveit (NTNU/CEDREN), representant fra regionalt DSI, Student fra Eskisehir Anadolu University, Tor Haakon Bakken (NTNU/CEDREN), Derya Soylu (Statkraft) og Fuat Karaaslan (DSI V. Region). Foto © Tor Haakon Bakken.

 


lde fra dammen til irrigasjonsanlegget i Kizilirmak vassdraget i nærheten av Kizilirmak by.  Foto © Tor Haakon Bakken.


 

Print

Nyhetsarkiv

Archive