CEDREN nyheter

En ny generasjon miljødesignere

Published on: 14. september 2017

Høstens videreutdanningskurs i «Miljødesign i regulerte vassdrag» samler deltakere fra både kraftbransje, forvaltning, interesseorganisasjoner og konsulentbransje.

En ny generasjon miljødesignere
Studentene prøvde ut metodikken i praksis i Nidelva forrige torsdag. Foto: Atle Harby.

Denne høsten arrangerer CEDREN-forskere videreutdanningskurs i «Miljødesign i regulerte vassdrag» gjennom NTNU for første gang. Første kull miljødesignstudenter består av deltakere fra kraftbransje, forvaltning, interesseorganisasjoner og konsulentbransje.

En av konsulentene på kurset er Lars Bendixby i Norconsult. Han jobber med ferskvann og fiskerelaterte spørsmål i flere sammenhenger, blant annet konsekvensutredninger.

– Jeg meldte meg på fordi metodikken er veldig anvendelig. Den er i ferd med å bli standard, så det er veldig greit å få kursing, forteller Bendixby.

Etter den første uka, som både har inneholdt forelesninger, oppgaver, diskusjoner og praktisk anvendelse av metodikken i Nidelva, er han godt fornøyd.

– Det har vært veldig bra så langt. Det er praktisk retta, og det er en felles metodikk som passer alle.

 

Fruktbart med tverrfaglig studentgruppe 

Louise Andersen fra kraftselskapet BKK i Bergen forteller at hun meldte seg på fordi de står foran vilkårsrevisjoner, og at det i tillegg er interessant fordi BKK har vært med og bidratt i CEDREN-prosjekter. Det at kurset samler deltakere med blandet bakgrunn, er noe av det hun trekker fram som positivt.

– Jeg er hydrolog, og har fått gode innspill her på hva som betyr noe for fisk. Det er interessant at det er så mange fiskebiologer her, slik at en får belyst ting fra flere vinkler, sier Andersen.

Kari Tønset Guttvik fra Fyskesmannen i Sør-Trøndelag trekker fram det samme.

– Kurset er absolutt nyttig. Mye er kjent fra før, men det at det er så mange samlet som kan diskutere, gir noen nye tanker, forteller Guttvik. Hun legger til at det også er fint å få en mer praktisk tilnærming til metodikken enn hun har fra før.

Guttvik jobber mye med påvirkning av regulerte vassdrag, og forteller at vilkårsrevisjon for konsesjoner til regulering av vassdrag i Norge er noe fylkesmannen tar tak i nå.

– Dette er en metodikk som nok blir veldig relevant i forbindelse med de forestående vilkårsrevisjonene, sier hun.

Etterarbeid etter feltarbeidet i Nidelva. 

 

Også elveeierne representert på kurset

Med på kurset var også Pål Mugaas fra Norske lakseelver. Til daglig jobber han med informasjonsformidling, men han meldte seg på kurset fordi han ønsket å ha bedre dybdeforståelse om hvordan metodikken gjennomføres.

– Jeg får god forståelse av hvordan det hydrologiske og biologiske henger sammen, forteller Mugaas.

 

Ny samling og eksamen senere i høst

Studentene var i denne omgang samlet ei uke, der de hadde fokus på å lære å stille en diagnose for vassdraget og kartlegge de fysiske forholdene, fiskebestanden og hvordan kraftproduksjonen foregår.

I oktober skal de tilbake. Da blir det mer fokus på tiltak og modellering, i tillegg til at de skal opp til eksamen i miljødesign.

– Det har gått veldig bra så langt, studentene er både interesserte og flinke. Nå er de snart flinkere enn foredragsholderne, smiler Atle Harby, senterleder i CEDREN og en av foredragsholderne på kurset.

Studentene fikk prøve metodikken i praksis i Nidelva. Foto: Atle Harby.

Print

Nyhetsarkiv

Archive