CEDREN nyheter

Filmpremiere!

Published on: 20. august 2015

ConSite er et verktøy som skal sørge for bedre løsninger og færre konflikter når alt fra veier til vindkraftanlegg skal bygges. Lær mer i denne animasjonsfilmen!

Filmpremiere!

ConSite er et verktøy som kombinerer GIS og dialog med berørte parter for å finne den mest optimale plasseringen av større infrastruktur – slik som f.eks. kraftledninger, vindkraftanlegg eller oppdrettsanlegg. Navnet står for consensus based siting – eller sagt på norsk; konsensusbasert lokalisering.

 

Verktøyet ConSite kan brukes til å finne optimal plassering av alt fra kraftledninger til vindparker. Se filmen her.

–    Helt kort sagt er det et verktøy som sørger for at alle relevante argumenter tas med i vurderingen når større infrastruktur skal bygges. ConSite sørger for en mer åpen og demokratisk prosess, og kan slikt sett dempe konfliktene som ofte ledsager større utbygginger.  

Det forklarer prosjektleder Frank Hanssen ved NINA.

 

Anvendelig

Verktøyet ble i utgangspunktet ble utviklet for kraftbransjen gjennom CEDREN-prosjektet OPTIPOL, for å håndtere utfordringer knyttet til utbygging av strømnettet.

–    Det er et stort dugnadsarbeid som ligger bak utviklingen av ConSite, med samarbeid med en rekke aktører fra både industrien, ulike forvaltningsorgan og frivillige organisasjoner, og det tror jeg er en stor fordel. Dette er et verktøy som har sin forankring i mange ulike miljøer.

NINA arbeider nå med å videreutvikle ConSite for bruk av vindkraftindustrien i Litauen. Hanssen tror ikke det stopper der.

–    Dette verktøyet åpner for en helt ny måte å planlegge på. Metoden er så fleksibel at den kan brukes til alle typer arealkrevende utbygginger – alt fra vindkraftanlegg til fiskeoppdrettsanlegg. Med ConSite finner man den beste plasseringen, samtidig som en nå kan få til en mer demokratisk, etterprøvbar og kostnadseffektiv prosess.

Hvis du er i Trondheim og vil lære mer om ConSite holder Frank Hanssen foredrag om verktøyet på AquaNor torsdag 20.8 kl. 12.00-13.00 på møterom A3.

Kontakt: Frank Hanssen og Roel May

 

Print

Nyhetsarkiv

Archive