CEDREN nyheter

Fornybar energi på lag med naturen - nytt populærvitenskapelig hefte

Published on: 9. januar 2015

Fra Europas grønne batteri til vindkraft og fugler. I et nytt hefte har vi laget en populærvitenskapelig oppsummering av arbeidet som er gjort i de seks første CEDREN-prosjektene.

Fornybar energi på lag med naturen - nytt populærvitenskapelig hefte

Prosjektene i CEDREN spenner over et bredt spekter av tema under paraplyen "Fornybar energi på lag med naturen". Enten det er vannkraft, vindkraft eller nettutbygging vi forsker på, så er begrepet "miljødesign" sentralt. Det betyr at vi befinner oss i skjæringspunktet mellom teknologi, miljø og samfunn, og at vi har et mål om å levere kunnskap om fornybare og bærekraftige energiløsninger. I det nye heftet vi har laget finner du én side om arbeidet i hvert av de seks første prosjektene våre om

  • Vindkraft og fugler
  • Mer laks og mer kraft
  • Effekter av raske vannstandsendringer
  • Energi- og miljøpolitikk
  • Europas grønne batteri?
  • Kraftledninger og dyreliv

 

Les mer: 

Fornybar energi på lag med naturen. – CEDREN (Centre for Environmental Design of Renewable Energy). 8 s

Print

Nyhetsarkiv

Archive