CEDREN nyheter

Glede og forventning

Published on: 23. september 2013

CEDRENS designhåndbok for kraft og laks blir mottatt med spent forventning av kraftbransjen og forvaltningen. Nå har brukerne et godt kunnskapsgrunnlag for å vurdere og utforme regulerte vassdrag til beste for både laksen, økologien og kraftproduksjonen.

Glede og forventning
Seniorforskerne Torbjørn Forseth hos NINA (t.v.) og Atle Harby hos SINTEF Energi er redaktører av den ferske «Håndbok for miljødesign i regulerte vassdrag». Foto: Atle Abelsen

Tekst: Atle Abelsen 

Bestill boka her

Pris: Kr. 250,-

NB: Første opplag leveres i uke 41 og alle bestillinger sendes ut etter dette.

Pdf-fil kan du laste ned her...

 

Etter at ideen ble lansert for ni år siden, har forskere i CEDREN brukt de siste seks årene på å utvikle metodene som presenteres i brukerguiden «Håndbok for miljødesign i regulerte vassdrag». Hovedhensikten er å kunne utforme hvert enkelt regulerte laksevassdrag optimalt med hensyn til både laksens levekår og regulantenes ønske om lønnsom kraftproduksjon.

Og, siden laksen er en viktig økologiske indikator, kan man anta at vassdraget er miljømessig «friskt» om laksen trives.

 

Toget går nå!

–Det er nå toget går, sier seniorforsker Torbjørn Forseth ved NINA og CEDREN. 

Han mener at det er gode grunner for å ta i bruk metodene som håndboka beskriver nå og i årene framover. Kraftselskapene og vassdragsregulantene står overfor nye, strenge krav fra EUs vanndirektiv, naturmangfoldloven og ikke minst reviderte konsesjonskrav. 

–Om vi som forskere ikke hadde kommet på banen nå, så hadde vi kommet for seint. Det betyr at vi i håndboka til en viss grad må være dristige. Vi har gitt anbefalingene ut ifra den beste kunnskapen vi har i dag, påpeker Forseth. 

Håndboka har fått en lettfattelig, men autoritativ form, med en fyldig litteraturliste. Det er for at terskelen for å bruke den skal være lav, både i kraftbransjen, forvaltningen og hos konsulentene.

–Forhåpentligvis kan boka også være til inspirasjon for politikere og allmennheten, som får se at det finnes muligheter som tilgodeser både laks, kraft og naturforholdene for øvrig.


Umiddelbart

Seniorforsker Atle Harby hos SINTEF Energi og senterleder for CEDREN, er Forseths medredaktør for boka. Han understreker at det ikke er hver dag forskere kan stå med et så konkret produkt av forskningen, som denne håndboka. 

–Spesielt gledelig er det at vi har gjort dette gjennom CEDREN, som har et stort ansvar for å produsere resultater som er nyttige og anvendbare for bransjen. Vi håper at den blir tatt i bruk, umiddelbart! 

Han påpeker at metodikken bak boka, det å jobbe tverrfaglig og å se ting i sammenheng, uansett ikke går ut på dato. 

–Her kobler vi blant annet økologi og hydrologi, og får hva vi kan kalle øko-hydrologi. 

Harby mener også at håndboka springer ut av kjernen for CEDRENs grunnlag, nemlig miljødesign. 

–Metodikken kan bidra til både å opprettholde, og i enkelte tilfeller også øke kraftproduksjonen, samtidig som forholdene for laksen blir optimale. 

 


Noen av de sentrale støttespillerne fikk overrukket håndboka på et lanseringsseminar i Oslo sist torsdag. Fra venstre: Seniorforsker Torbjørn Forseth, NINA/CEDREN, senioringeniør Eilif Brodtkorb, NVE, spesialrådgiver Hans Otto Haaland, Forskningsrådet/ENERGIX og direktør Mona Askmann, Energi Norge. Foto: Atle Abelsen.

 


–Jeg vil berømme CEDREN for håndboka. Metodene har allerede gitt tellende resultater for oss sier prosjektleder Per Øyvind Grimsby hos Sira-Kvina kraftselskap. Foto: Atle Abelsen

 


–Det er veldig bra brukerhåndboka tør å si noe om tommelfingerregler. Vi i forvaltningen trenger slike konkrete råd, sier senioringeniør Eilif Brodtkorb hos NVE. Foto: Atle Abelsen

 

 

 

 

 

Forskningsleder Bjørn Barlaup ved Uni miljø understreker at laksen er svært selektiv i valg av gyteplass. Foto: Atle Abelsen

 

 

 

 

 

 

 

–Næringen og vannkraftindustrien er svært oppmerksomme på laksens vilkår i de regulerte vassdragene, understreker næringspolitisk rådgiver Geir Taugbøl hos Energi Norge. Foto: Atle Abelsen

 

 

 

 

 

–Denne håndboka har vi ventet på med stor forventning, sier seniorrådgiver Morten Stickler hos Statkraft. Foto: Atle Abelsen

Print

Nyhetsarkiv

Archive