CEDREN nyheter

Hvilken rolle kan norsk vannkraft spille i 2050?

Published on: 1. juni 2015

Ny rapport og nytt Policy Brief fra CEDREN gir en oversikt over mulige framtidsscenarioer for hvordan Norge kan fungere som et grønt batteri i Europa.

Hvilken rolle kan norsk vannkraft spille i 2050?
Foto: Reinhard Heydt / Wikimedia Commons / Public domain.

Norge blir gjerne trukket fram som et framtidig grønt batteri for Europa, som skal levere strøm fra vannkraft når det er vindstilt og vindmøllene på kontinentet står eller sola ikke skinner. Det er imidlertid mange faktorer som vil påvirke hvorvidt dette vil bli en realitet, og i hvilken grad. Det inkluderer både hvilke strategier norske beslutningstakere tar i årene framover, og usikkerhetsfaktorer som ligger utenfor vår kontroll.


CEDREN-prosjektet HydroBalance har utviklet fire ulike framtidsscenarioer, som er en kombinasjon av mulige strategier og eksterne faktorer. Resultatene vil bli brukt for å lage et veikart for norsk vannkraft som balansekraft, og scenarioene er nå oppsummert i et fire siders «policy brief».


–  Dette henvender seg til beslutningstakere innenfor energibransjen og forvaltningen og gir en oversikt over de mulige utviklingene utviklinger for norsk vannkraft fram mot 2050, sier hovedforfatteren Julian Sauterleute.


Les HydroBalance Policy Brief 1/2015.
Les hele rapporten.

Kontaktperson: Julian Sauterleute

Print

Nyhetsarkiv

Archive