CEDREN nyheter

Kraftgater som elgbeite

Published on: 22. august 2014

Elgen deler ikke reinens skepsis for kraftledninger, viser det seg.

Kraftgater som elgbeite
Elg fotografert med viltkamera under kraftlinje i Namsos kommune. Foto: Gundula Bartzke/CEDREN.

- Elver og veier synes å være en større barriere for elgen enn kraftledninger. Om vinteren kan det til og med virke som om kraftgatene tiltrekker seg elg. Antagelig fordi det er gode beitemuligheter langs kanten av hogstfeltet. 

Det forteller Gundula Bartzke. Med base i CEDREN-prosjektet OPTIPOL, har hun skrevet doktorgrad om hvordan kraftledninger påvirker elgens habitatvalg.

Selv om elgen allerede bruker kraftgatene som beiteområde, er det mulig å gjøre endringer som får den til å trives enda bedre, og som får andre arter til å trives bedre nær kraftledningene.

Les mer om forskningsresultatene på Hjorteviltportalen.

Print

Nyhetsarkiv

Archive