CEDREN nyheter

Samarbeid mellom Norsk vannkraftsenter og CEDREN

Published on: 19. august 2014

Mens den ene har hovedfokus på utdanning, har den andre fokus på forskning. Med vannkraft som felles interesseområde, har Norsk vannkraftsenter og CEDREN nylig inngått en samarbeidsavtale.

Samarbeid mellom Norsk vannkraftsenter og CEDREN
Leder av Norsk vannkraftsenter, Ole Gunnar Dahlhaug, er er glad for å ha fått CEDREN på laget.

- CEDREN er midt i blinken å samarbeide med for oss, sier Ole Gunnar Dahlhaug, leder i Norsk vannkraftsenter. 

Norsk vannkraftsenter ble opprettet av bransjen, representert ved Energi Norge, sammen med NTNU og NVE for å sikre utdanning innen vannkraft i Norge.

- Det er høy alder i vannkraftbransjen, og vi må fylle opp før de pensjonerer seg. Norsk vannkraftsenter skal sørge for at studentene har det bra og får rett utdanning, samt skaffe midler til forskning, sier Dahlhaug.

 

Forskningsbasert undervisning

NTNU har forskningsbasert undervisning, og CEDREN skal bidra på forskningssiden. 

- Grovt sett så skal Norsk vannkraftsenter håndtere utdanning, mens CEDREN bidra med forskning, forklarer Dahlhaug.

Forskning og utdanning går hånd i hånd. Ved å satse på forskning kan NTNU tilby studentene interessante oppgaver, og de får gode PhD-studenter. Det er bra for rekrutteringen til vannkraftrelaterte studier.

- CEDREN, med NINA og Sintef på laget i tillegg til NTNU, er i større grad tverrfaglig en Norsk vannkraftsenter. Norsk vannkraftsenter har fokus på det tekniske, og for å få med forskning på miljø og samfunn må vi ha med andre, sier Dahlhaug, som er glad for å ha fått CEDREN på laget.

 

Planer framover

For tiden jobber både CEDREN og Norsk vannkraftsenter med forslag til nye FoU-prosjekter til EnergiX-programmet, noe som vil gi konkrete prosjekter å jobbe sammen på. 

- Mange av de som jobber med vannkraftteknologi på NTNU er i dag også deltakere i CEDREN, og vi kjenner hverandre godt allerede. Dette gir oss de beste forutsetninger for et utmerket samarbeid videre, sier Atle Harby i CEDREN.Print

Nyhetsarkiv

Archive