CEDREN nyheter

Stephan Spiller disputerer

Published on: 8. desember 2014

Stephan Mark Spiller disputerer 8.desember 2014. Avhandlingen har tittelen «Physical Effects of Load Fluctuations in Rivers».

Stephan Spiller disputerer

 

 

 

Prøveforelesning

Tid: 8.desember 2014 kl 10:15

Sted: Rådsalen, NTNU Gløshaugen

Tema for prøveforelesningen: «Flow-biota interactions in gravel bed rivers».

 

Disputas

Tid: 8.desember kl 13:15

Sted: Rådsalen, NTNU Gløshaugen

Prøveforelesning og disputas er åpne for alle interesserte.

 

Komité

NTNU har oppnevnt følgende komité:

  •     Professor Dubravka Pokrajac, University of Aberdeen, UK     
  •     Professor Joao Leal, Universitetet i Agder                                                     
  •     Professor Nils Reidar Olsen, NTNU

Professor Nils Reidar Olsen ved Institutt for vann- og miljøteknikk, NTNU, har administrert komiteens arbeid.

 

Veiledere

Spiller har utført arbeidet ved Institutt for vann- og miljøteknikk (IVM), NTNU. Han har hatt førsteamanuensis Nils Rüther ved IVM som hovedveileder.

 

Print

Nyhetsarkiv

Archive